Foaie de parcurs pentru reconciliere nationala si integrare europeana
"Foaia de parcurs pentru reconciliere nationala si integrare europeana" a fost elaborată de un grup de reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova ca urmare a aprofundării crizei politice postelectorale. Prin intermediul acestui document liderii de ONG, foțti diplomați și analiști politici propun o serie de acțiuni prioritare, care speră să fie îmbrățișate și realizate de către factorii de decizie pe plan intern, cu spijinul actorilor internaionali. Acest document reprezintă o poziţie consolidată a experţilor societăţii civile asupra măsurilor optime pe termen scurt si pe termen mediu cu scopul de a găsi soluţia pentru criza politică curentă, într-un mod paşnic şi exclusiv prin mijloace legale.
Descarca Document

Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2008-2011
La 11 decembrie 2008, Parlamentul RM a adoptat Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2008-2011. Textul adoptării hotărîrii: H O T Ă R Î R E pentru aprobarea Strategiei dezvoltării societăţii civile în anii 2008-2011 Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art.1. – Se aprobă Strategia dezvoltării societăţii civile în anii 2008-2011, expusă în anexă, parte integrantă a prezentei hotărîri. Art.2. – Guvernul, în cooperare cu organizaţiile neguvernamentale, în termen de 4 luni: a) va elabora şi aproba un plan de acţiuni pentru implementarea Strategiei; b) va prezenta Parlamentului proiectele de acte legislative prevăzute în Strategie; c) va prezenta la începutul fiecărui an, pînă la data de 15 martie, un raport despre executarea prevederilor Strategiei. Art.3. – Comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi va exercita controlul asupra executării prezentei hotărîri. Art.4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU
Descarca Document

Memorandum privind Cooperarea în procesul Integrării Europene între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Organizaţiile Societăţii Civile

La 30 mai, a fost semnat Memorandumul privind cooperarea în procesul integrării europene între MAEIE al RM şi organizaţiile societăţii civile. Documentul a fost semnat de ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, şi de reprezentanţii a 23 de organizaţii neguvernamentale. Memorandumul este deschis spre semnare pentru organizaţiile obşteşti interesate să asiste autorităţile în procesul de realizare a obiectivului de integrare europeană. Documentul Memorandumului poate fi accesat si la adresa: http://www.mfa.md/img/docs/memorandum_privind_cooperarea_in_ procesul_integrarii_europene.doc 
Descarca Document

facebook