Nume ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI IN MOLDOVA
Nume engleza ASSOCIATION OF TOURISM DEVELOPMENT IN MOLDOVA
Leader Viorel MIRON
Adresa 33, Briz, Vatra, mun. Chisinau, MD-2055
Telefon +373-79583345
Fax +373-22596478
Email adtm@adtm.md; viorelmiron7@yahoo.com
Web www.adtm.md
Anul 2007
Categorii [Arta, Cultura si Traditii Populare][Dezvoltare regională şi comunitară]
Activitati Cine suntem

ADTM este organizatie obsteasca neguvernamentala independenta din Republica Moldova. Institutia este specializata in actiuni de promovare a sectorului turistic, dezvoltarea abilitatilor profesionale, cercetarea fenomenelor turistice, incurajarea parteneriatelor pentru destinatiile din Moldova. ADTM nu are afilieri politice si scopuri comerciale. 

ADTM are drept scop relizarea urmatoarelor obiective principale:

Contribuirea la promovarea turismului, formelor de turism, zonelor turistice, imaginii turistice a destinatiilor nationale si regionale, conservarea resurselor turistice naturale si cultural-istorice. 
Incurajarea si realizarea parteneriatului intre principalii actori sociali, promovarea cooperarii transfrontaliere si internationale in zonele turistice si schimbul de experienta in domeniul turismului. 
Dezvoltarea noilor destinatii turistice, programelor de gestionare eficienta a zonelor turistice, amenajarea turistica a teritoriului, diversificarea locatiilor turistice pe teritoriul R. Moldova si informarea publicului larg.
Realizarea de proiecte economico-sociale si de protectie a mediului natural si construit in zonele turistice, protectia, amenajarea si valorificarea resurselor turistice. 

Ariile de specializare

Noi desfasuram activitatea noastra in cateva directii de baza: 
Organizarea seminarelor, conferintelor, trainingurilor, meselor rotunde cu atragerea specialistilor calificati in domeniile prioritare de activitate ale Asociatiei. 
Analiza problemelor de ordin socio-economic, legislativ-normativ, asigurarii durabilitatii mediului, instructiv-didactic, de promovare si informare cu care se confrunta societatea R. Moldova in domeniul turismului si serviciilor conexe. 
Acordarea de asistenta informationala, stiintifica, metodica si tehnica autoritatilor publice, antreprenorilor din domeniu, cercetatorilor, turistilor, gestionarilor de resurse turistice si persoanelor interesate in dezvoltarea turismului. 
Acordarea asistentei consultative, analiza, evaluare, planificare, monitorizare in toate sectorele si sferele social-economice.
Servicii Elaborare - promovare proiecte si studii de specialitate, training.
Beneficiari Cetateni; ONG-uri; APL din zone turistice

International Europa; SUA CSI; Alte Regiuni;
Persoane de contact Viorel Miron 

Website: www.adtm.md


Logo:
facebook