Jan 20, 2016
Fundaţia Soros-Moldova, prin intermediul Programului Egalitate şi Participare Civică, lansează un concurs de granturi pentru prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova.

Nov 11, 2015
În perioada 2012-2016 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/ DANIDA. Unul dintre componente este Programul „ Suport pentru Grupuri Vulnerabile” care are scopul de a extinde accesul grupurilor vulnerabile din comunități la servicii sociale de calitate prin implicarea societății civile. 
Jan 28, 2015
Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Științe a Moldovei, în calitate de partener al proiectului PC7 IncoNet EaP, oferă susținere financiară reprezantanților mediului de cercetare și de afaceri pentru participare la evenimente europene de brokerage și alte activități similare ce au tangență cu Programul Orizont 2020.
Jan 27, 2015
Asociaţia Obstească Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu “CASMED”  anunță un concurs de selectare a comunităților și ONG-urilor interesate de implementarea unui proiect de dezvoltare a serviciilor integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu, pentru perioada 2015-2016. Proiectul este finanțat de Fundația HEKS din Elveția.
Jan 20, 2015
Centrul Naţional de Mediu anunţă concurs de selectare a ofertelor de design, machetare şi tipar a publicaţiei – Ghidul „Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice”.
Jan 16, 2015
Programul aces – Academia Școlilor din Europa Centrală – dă startul unui nou concurs de proiecte dezvoltate în parteneriate internaționale între școli. „Sîntem solidari: ne pasă, îndrăznim, ne implicăm!” este tema competiției de anul acesta pentru proiecte școlare transfrontaliere. Pentru a opta oară, aces - Academia Școlilor din Europa Centrală invită profesorii și elevii din Republica Moldova să dezvolte și să implementeze un proiect în colaborare cu parteneri internaționali.
Jan 15, 2015
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte de la persoanele fizice sau juridice din Republica Moldova pentru contractarea serviciilor de consultanță și instruire a personalului CRJM în utilizarea avansată a programului MS Office 2013.
Jan 12, 2015
Dacă ai un proiect prin care îți dorești să faci anumite schimbări sociale la nivel local sau global, poți aplica pentru a câștiga un grant de 2.500 de dolari.
Dec 30, 2014
Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia în parteneriat cu Fundaţia Est – Europeană (FEE), cu suportul Uniunii Europene, realizează în perioada 2013 – 2015 Proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”. Proiectul este co-finanțat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.
Dec 16, 2014
În perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 Asociația Promo-LEX implementează Proiectul „Apărarea şi monitorizarea drepturilor omului în Republica Moldova şi regiunea Transnistreană”, finanțat de către Civil Rights Defenders (CRD), conform Contractului de Grant Nr. CRD2014-143505 din 1 ianuarie 2014.
Dec 10, 2014
Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia în parteneriat cu Fundaţia Est – Europeană (FEE) cu suportul Uniunii Europene realizează în perioada 2013 - 2015 Proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”. Proiectul este co-finanţat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.
Dec 8, 2014
Programul de Susținere a Inițiativelor din cardul proiectului „Europa pentru tine” este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 30 ani din regiunea de nord a R. Moldova. Aceasta are ca scop încurajarea participării tinerilor din regiunea de nord a țării în activități de promovare a valorilor și principiilor de integrare europeană, prin oferirea de suport pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.
Nov 24, 2014
Proiectul “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură” lansează Programul de Granturi deschis organizaţiilor non-guvernamentale (ONG-uri), inclusiv pentru asociațiile psihologilor și psihiatrilor, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv celor din regiunea transnistreană.
Nov 13, 2014
Ambasada Statelor Unite ale Americii anunţă o nouă competiţie pentru granturi de asistenţă în cadrul programului "Granturi pentru democraţie". Ambasada invită ONG-urile din Moldova să prezinte proiecte care ar contribui la dezvoltarea democraţiei şi societăţii civile în Moldova.
Nov 13, 2014
Ambasada Germaniei la Chişinău lansează un nou concurs de finanţare a microproiectelor pentru anul 2015. Dosarele de solicitare a unei finanţări urmează a fi depuse la sediul Ambasadei începînd cu 10 noiembrie 2014 pînă la 15 ianuarie 2015.

Fila 1 din 5  > >>

facebook