Sep 28, 2010

Invitaţie la seminarul ştiinţifico-practic pentru traducători şi interpreţi


a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM), Vă invită la Seminarul ştiinţifico-practic pentru traducători şi interpreţi cu genericul

JURISLINGVISTUL ŞI JURISTRADUCĂTORUL: ORIENTĂRI ŞI STRATEGII MODERNE ÎN CONTEXTUL PLURILINGVISMULUI,

la care vor lua parte peste 100 participanţi. Printre raportori vor fi: Elena Prus, prof. univ., dr. hab., ULIM;  Efrosinia Gurschi, grefier la Judecătoria sect. Ciocana, mun. Chişinău; Ludmila Hometkovski, dr., decan FLSŞC, ULIM; Ana Guţu, prof. univ., dr. prim-vicerector ULIM; Inesa Foltea, mg. preşedinte ad-interim U.T.A.; Ion Manoli, prof. univ., dr. hab., ULIM; Iraida Condrea, dr. hab., şef catedră Limba Română, USM; Tatiana Podoliuc, conf. univ. dr., ULIM; Gerhard Ohrband, vicerector relaţii internaţionale, ULIM; Inga Stoianov, dr., şef catedră Filologie Germanică, ULIM; Ghenadie Râbacov, mg. lect. sup., ULIM, ataşat cultural U.T.A.; Lilia Mărgineanu, conf. univ. dr. ULIM; Constantin Bragoi, Vicedirector al Departamentului de admin. Judecătorească, preşedintele Comisia de atestare a Traducărorilor, MJ; Xenofon Ulianovschi, vicepreşedinte Curtea de Apel Chişinău, ş.a.

Evenimentul se va desfăşura la 30 septembrie-01 octombrie 2010, ora 16.00-19.00, în incinta ULIM, Aula Magnifica.

Organizatorii evenimentului


facebook