May 31, 2012

Expertul principal ONU privind drepturile omului în Transnistria, Thomas Hammarberg, și-a încheiat prima vizită de documentare


-
Thomas Hammarberg, expert principal ONU privind drepturile omului în Transnistria, și-a încheiat prima vizită de documentare a situației privind drepturile omului pe malul stâng. Vizita a marcat începutul unui angajament, care are drept scop să ofere recomandări pentru consolidarea drepturilor omului în această regiune.
-
-
Dl Hammarberg își desfășoară activitatea sa înafara procesului de negocieri 5+2, având în vedere rolul de neutralitate al ONU şi viziunea conform căreia drepturile omului sunt universale, pentru toți, și pretutindeni (Rezoluţia 48/141 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite). Activitatea Dlui Hammarberg este axată doar pe drepturile omului, în urma angajamentelor făcute în timpul vizitei din noiembrie 2011 a Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay.
-
-
Prima misiune a expertului principal Thomas Hammarberg a implicat în primul rând audierea diferitor părţi interesate, cu scopul de a obţine o înţelegere a situației privind drepturilor omului şi problematica din Transnistria. În timpul misiunii sale, el s-a întâlnit cu organizaţiile societăţii civile, membri ai minorităţilor etnice şi religioase, persoane active în domeniul drepturilor omului, precum şi cu un șir de autorităţi de pe ambele maluri. Dl Hammarberg a vizitat, de asemenea, cîteva instituţii, inclusiv o casă de copii, o instituţie de psihiatrie şi cîteva penitenciare, inclusiv o închisoare pentru infractori minori.
-
-
Dl Hammarberg va mai întreprinde două vizite pe parcursului anului 2012, și va prezenta recomandări actorilor relevanţi în timpul şi după aceste vizite. 
-
-
Informații generale despre mandatul expertului principal ONU privind drepturile omului în Transnistria
-
-
În timpul vizitei Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, în Republica Moldova în noiembrie 2011, mai multe părți au accentuat necesitatea acordării unei atenții deosebite situației drepturilor omului în regiunea transnistreană. La încheierea misiunii sale, Înaltul Comisar Pillay a declarat:
" În cadrul vizitei mele în Republica Moldova, am vizitat ieri regiunea transnistreană, unde m-am întâlnit cu autoritățile de facto din această zonă. Am discutat un șir de probleme ce țin de drepturile omului. Acestea au inclus aspecte care au fost abordate în cadrul vizitelor anterioare ale experților independenți ONU - Raportorul special pentru tortură, Raportorul Special pentru violența împotriva femeii și mai recent, Raportorul special pentru libertatea religiei sau credinței.
-
-
… Am reiterat opinia mea – exprimată în discursul inaugural al ultimei sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului din 12 septembrie – că este nevoie de mai multă atenție pentru situația drepturilor omului în domenii, care din diverse motive, sunt controlate de autoritățile de facto. Aceasta înseamnă că nu trebuie să existe lacune în protecția drepturilor omului și că mandatul meu general conform Rezoluției Adunării Generale ONU 48/141 constă în asigurarea protecției drepturilor omului pentru toți. Prin urmare, trebuie să am acces și să conlucrez cu toți cei care controlează un anumit teritoriu pentru a ajunge la oamenii care au nevoie, pentru că protecția drepturilor omului, în special a celor vulnerabili, este prioritatea mea.
-
-
Vreau să menționez că lucrul organizației mele în domeniul drepturilor omului cu autoritățile de facto nu semnifică recunoașterea acestora. Prezența mea la Tiraspol reiterează responsabilitatea, și obligațiunea, autorităților de facto de a respecta drepturile omului și necesitatea de a coopera cu toate instituțiile internaționale și regionale în domeniul drepturilor omului."
-
-
Pentru a realiza aceste angajamente, și în rezultatul interesului și solicitării din partea Guvernului Republicii Moldova și autorităților de facto transnistrene, ONU l-a angajat pe Thomas Hammarberg în calitate de Expert principal privind drepturile omului în regiunea transnistreană pentru a identifica oportunități de consolidare a drepturilor omului în această regiune. În prezent, Dl Hammarberg se află în prima misiune de documentare (25-31 mai).
-
-
Curriculum Vitae
-
Expertul principal ONU, Thomas Hammarberg, are o experiență vastă în domeniu, activînd în calitate de Reprezentant Special al ex-Secretarului General ONU Kofi Annan pentru drepturile omului in Cambodia (1996-2000), și Comisar al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului (2006-2012). Dl Hammarberg a mai deținut funcția de Secretar General al Centrului Internațional Olof Palme din Stockholm (2002-2005), Ambasador al Guvernului Suediei pentru Afaceri Umanitare (1994-2002), Secretar General al organizației „Salvați Copiii” din Suedia (1986-1992), și Secretar General al Amnesty International (1980-1986). În 2001-2003, Dl Hammarberg a activat în calitate de Consilier Regional pentru Europa, Asia Centrală și Caucaz al Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului. Pe parcursul a cîtorva ani, Thomas Hammarberg a fost Reprezentantul Personal al Primului ministru al Suediei pentru Sesiunea Specială privind situația copiilor. În cadrul mandatului său de Comisar al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg a vizitat regiunea transnistreană în ianuarie 2012, stabilind contacte inițiale în această regiune.
-
-
-


facebook