Nov 3, 2010

Centrul CONTACT anunţă concurs


independent care să elaboreze raportul de evaluare externă a proiectului „Participarea ONG-urilor din regiunea transnistreană la viaţa asociativă din Republica Moldova” 2008 – 2009.

Proiectul este finanţat de Fundaţia Soros-Moldova, în cadrul Programului Societate Civilă.

La concurs pot participa organizaţiile sau experţii independenţi care au experienţă în domeniul evaluării proiectelor  cu finanţare externă.

Dosarele de participare se vor depune la Centrul CONTACT 8 noiembrie 2010, ora 16.00.

Perioada în care se va efectua procesul de evaluare: 10 noiembrie - 7 decembrie 2010.

Informaţii mai detaliate le găsiţi în termenii de referinţă, accesând pagina web a Centrului CONTACT.

Persoana de contact: Daria Mandziuc, coordonator de proiect (233947; 233948; dariam@contact.md; info@contact.md)


facebook