Nov 26, 2010

Concurs pentru angajarea unui consultant în comunicare


Fundaţia Est-Europeană (FEE) realizează Proiectul ”Participarea tinerilor în Moldova”, care va îmbunătăţi capacităţile organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi ale lucrătorilor în domeniul tineretului din cadrul autorităţilor publice locale. În cadrul Proiectului este planificată crearea unui portal pentru tineri, care să includă orice tip de informaţie relevanta tinerilor, să conţină un forum, un spaţiu pentru bloguri pentru ONG de tineret şi un mecanism de participare în viaţa socială, economică şi politică a Republicii Moldova. 

Pentru implementarea acestui component, FEE va angaja un Consultant în comunicare, care va elabora conceptul, structura şi conţinutului iniţial al portalului. Ulterior o companie specializată în web design va pune în practică conceptul elaborat.

Responsabilităţi

-       Elaborarea conceptului, structurii şi conţinutului iniţial al portalului pentru tineret;

-       Participarea în elaborarea unei campanii de promovare on-line a portalului pentru următoarele 6 luni după lansarea portalului, în comun cu firma de design web selectată;

-       Colaborarea în implementarea corespunzătoare a conceptului cu firma de design web selectată

-       Orice alte activităţi relevante.

Produse şi servicii: 1.Conceptul portalului pentru tineri; 2.Structura portalului pentru tineri; 3.Conţinutul iniţial al portalului pentru tineri; 4. Componenta de comunicare a campaniei de promovare on-line a portalului pentru 6 luni.

Cerinţe faţă de oferta financiară: Contractantul va elabora oferta financiară reieşind din numărul de zile necesar pentru realizarea fiecărui produs/serviciu şi costul zilei de lucru. 

Cerinţe faţă de aplicanţi:

-        Studii Universitare în domenii relevante;

-        Cel puţin doi ani de experienţă în domeniul comunicării, inclusiv în elaborarea de materiale de comunicare, site-uri, campanii etc.;

-        Experienţă de lucru în domeniul prestării serviciilor de consultanţă pentru autorităţi publice locale, ONG, mediul de afaceri în elaborarea şi implementarea campaniile şi materialelor de comunicare;

-        Experienţa pozitivă de lucru cu organizaţii internaţionale este un avantaj;

-        Abilităţi de lucru în echipă;

-        Abilităţi de analiză;

-        Cunoaşterea limbii române;

-        Cunoaşterea limbii engleze este un avantaj.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină: 1. CV-ul; 2. Scrisoarea de intenţie; 3. Plan de acţiuni prealabil; 4. Scurtă viziune asupra executării eficiente a sarcinilor şi 5. Propunerea financiară (numărul de zile de lucru necesare şi costul unei zile de lucru).

Dosarul va fi trimis la următoarea adresă: Fundaţia Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98, MD-2004, Chişinău, Moldova, sau prin email la adresa: concurs@eef.md cu menţiunea „Consultant Comunicare” până la data de 10 decembrie 2010, ora 17.00. 

Mai multe detalii privind participarea la concurs pot fi găsite în Termenii de Referinţă, accesând pagina web a Fundaţiei: www.eef.md.  

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta:

Dorina Andreev, tel: (+373 22) 235343 (ext. 124), e-mail: dorina.andreev@eef.md     

Notă: Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.


facebook