Nov 27, 2010

Concurs pentru selectarea unei companii/ONG media


Fundaţia Est-Europeană realizează în perioada 2010-2012 proiectul ”Dezvoltarea mass-media independente în Republica Moldova”, care urmăreşte susţinerea dezvoltării durabile a mass-media prin acordarea de granturi şi instruire. Proiectul va spori capacitatea organizaţiilor mass-media de a servi publicul-ţintă şi a-şi asigura viabilitatea financiară.

Pentru a atinge rezultatele menţionate, Fundaţia va contracta o companie/ONG specializată în domeniul mass-media, care va efectua o analiză a necesităţilor mass-media în domeniul dezvoltării instituţionale, va elabora şi implementa programul de instruire pentru organizaţiile media selectate.  

Responsabilităţi:

-       Elaborarea metodologiei şi instrumentelor de cercetare a necesităţilor organizaţiilor media în domeniul dezvoltării instituţionale;

-       Realizarea studiului de evaluare a necesităţilor mass-media în domeniul dezvoltării instituţionale;

-       Elaborarea conceptului programului de instruire pentru mass-media;

-       Elaborarea agendelor şi materialelor pentru traininguri;

-       Desfăşurarea trainingurilor planificate în cadrul programului de instruire;

-       Consultarea organizaţiilor media participante în domeniul dezvoltării instituţionale, pentru a le ajuta în elaborarea unui business plan, care va fi ulterior prezentat în cadrul competiţiei de granturi.

Produse şi servicii:

(1)   Metodologia de cercetare, care va include:

-       Principiile de chestionare; 

-       Instrucţiuni de intervievare şi completare a chestionarului;

-       Indicatori care vor fi evaluaţi în cadrul chestionării.

(2)   Chestionarul;

(3)   Baza de date completată cu datele obţinute din procesarea chestionarelor;

(4)   Raport bazat pe datele colectate şi procesate;

(5)   Concept program de instruire, care să includă numărul de sesiuni de instruire, tematica, conţinutul;

(6)   Agenda şi materialele pentru fiecare training în parte;

(7)   Facilitarea sesiunilor de instruire preconizate;

(8)   Realizarea evaluării post-instruire a participanţilor;

(9)   Va asigura prezentarea până la 1 martie 2011 din partea fiecărui participant la instruire a unui plan de afaceri, care va participa ulterior în concursul de granturi.

Cerinţe specifice faţă de candidat:

•      Experienţă de lucru în proiecte de cercetare şi instruire media; 

•      Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși; 

•      Echipă competentă; 

•      Coordonarea tuturor activităţilor cu persoana responsabilă. 

Compania/ONG-ul interesat va depune dosarul pentru concurs, care va conţine: 1.O succintă ofertă tehnică, care va descrie viziunea candidatului despre executarea activităţilor prevăzute;  2.Oferta financiară în dependenţă de volumul solicitat al lucrărilor; 3. Descrierea companiei/ONG-ului şi alte documente care vor demonstra experienţa în domeniu; 4. CV-urile membrilor echipei de implementare a activităţilor prevăzute;           5. Lista clienţilor anteriori şi a produselor realizate. 

Depunerea dosarului:

Vă rugăm să prezentaţi materialele solicitate la Fundaţia Est-Europeană până pe data de 15 decembrie 2010, ora 17.00. Documentele pot fi depuse la următoarea adresă: 31 august 1989, nr. 98, etajul 3, MD-2004, Chişinău, Moldova sau expediate la următorul e-mail: concurs@eef.md cu indicarea “Recrutare program instruire media” în linia de subiect. 

Mai multe detalii privind participarea la concurs pot fi găsite în Termenii de Referinţă anexaţi la mesaj.  

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta:

Dorina Andreev, tel: (+373 22) 235343 (ext. 124), e-mail: dorina.andreev@eef.md     Short technical offer that will include the general vision of the candidate on the web page, software means used for the site managements, etc.Submission

Notă: Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.


facebook