Dec 6, 2010

Concurs de fotografii, caricaturi şi picturi pe tematica drepturilor omului


1)      Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi;


2)      Violenţa domestică;


3)      Dreptul de a nu fi supus torturii sau altor tratamente crude sau inumane;


4)      Nediscriminare;


5)      Drepturile persoanelor cu statut HIV pozitiv;


6)      Justiţie;


7)      Traficul de fiinţe umane.


În elaborarea lucrărilor artistice (caricaturi/picturi) se acceptă executarea în materiale, tehnici şi tehnologii mixte: acuarelă, tuş/peniţă, guaş, acril etc. Lucrările artistice vor fi prezentate organizatorilor şi în format electronic.


Fotografiile/caricaturile/picturi trebuie încărcate fără ramă/ancadramet şi fără să conţină vreun watermark. Rezoluţia minimă acceptată este de 1600x1200 pixeli în format „jpeg”.


Câştigătorii vor primi următoarele premii:


Premiul mare – 200 EUR;


Premiul I – 100 EUR (2 premii);


Premiul II – 75 EUR  (3 premii);


Premiul III - 50 EUR (4 premii).


Utilizatorii trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor/caricaturilor înscrise în concurs. Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o responsabilitate privind eventualele încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis fotografia/caricatura.


Trimiterea fotografiilor/caricaturilor implică acceptul participantului de a oferi organizatorilor şi partenerilor concursului dreptul de a publica eventual imaginile respective, integral sau parţial, în format digital şi/sau tipărit, fără nici un fel de plată.Eventuala folosire a imaginilor va fi însoţită de menţionarea numelui autorului.


Pentru a fi validat drept câştigător, participantul are obligaţia de a prezenta organizatorului datele necesare pentru verificarea identităţii: serie şi număr buletin, CNP (cod fiscal) şi domiciliul. Informaţiile solicitate de la aplicant vor fi utilizate exclusiv în scopul mai sus menţionat.


Data limită pentru transmiterea materialelor este 10 decembrie 2010.


Materialele pentru concurs vor putea fi expediate pe adresa electronica ion.guzun@idom.md, cu adnotarea „IDOM: concurs fotografii/caricaturi/picturi” sau pe adresa: Institutul pentru Drepturile Omului, Bd. Stefan cel Mare, 196, et.4, Chişinău.


Acest concurs este organizat în cadrul proiectului “Festivalul de Film dedicat Drepturilor Omului, ediţia 2010”, activitate finanţată de Ambasada Republicii Federale Germania şi Ambasada Republicii Lituania.

Ion Guzun,


Coordonator de proiect


IDOM


tel./fax: (+373 22) 244 911, (+373 22) 838 409, (+373 22) 838 408


mobile: (+373 7)  9 878 260


web: www.idom.md


facebook