Jul 14, 2014

Program de Stagiu pentru activiștii de drepturile omului din regiunea transnistreană


 
Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare a activiștilor de drepturile omului din regiunea transnistreană pentru participare în cadrul unui program de stagiu.
 
Programul de stagiu face parte din proiectul: ”Consolidarea  respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova”, implementat de Asociația Promo-LEX,  cu suportul financiar al  National Endowement for Democracy (NED).
Proiectul prevede activități care au scopul de a crește activismul civic al organizațiilor și activiștilor de drepturile omului din regiunea transnistreană.
 
Obiectivul Programului de Stagiu
Scopul general al programului de stagiu este de a oferi  posibilitatea  activiștilor  de drepturile omului din regiunea transnistreană să-și  consolideze capacitățile de promovare și apărare a drepturilor omului și să acumuleze cunoștințe, abilități și experiență relevantă în domeniul drepturilor omului.
 
Descrierea  Programului de Stagiu
Programul de stagiu va cuprinde o perioadă de 2 săptămâni și se va desfășura în cadrul unei organizații neguvernamentale din afara Republicii Moldova care activează în domeniul drepturilor omului.
 
Programul de Stagiu va fi unul de tip practic, astfel, stagiarii vor trebui să se implice în activitățile zilnice ale organizațiilor unde va avea loc stagierea și să acumuleze experiență de lucru, dezvoltând anumite practici și abilități. Programul tinde să ofere activiștilor  din regiunea Transnistreană oportunitatea de a reflecta asupra activităților desfășurate în cadrul organizațiilor lor și de a reevalua metodele și strategiile utilizate de către organizațiile din regiune cu scopul eficientizării activităților lor.
 
Pentru fiecare Stagiar, va fi selectată o organizație gazdă. Organizațiile gazdă vor fi selectate  în baza intereselor, necesităților și cerințelor aplicanților.
 
Profilul aplicantului :
 • Activist/membru al ONG de drepturile omului din regiunea transnistreană;
 • Experiență relevantă în domeniul drepturilor omului;
 • Motivație justificată;
 • Abilități de interacțiune şi comunicare;
 • Abilități de utilizare a echipamentului de birou și Internetului (computer, copiator, fax, (MS Office));
 • Abilități de lucru în echipă și individual;
 • Responsabilitate;
 • Cunoașterea limbii Române și/sau Ruse. Cunoașterea altor limbi va constitui un avantaj.
 
Responsabilități în cadrul programului de stagiu:
 • Stagiarul va participa la programul de stagiu timp de 2 săptămâni (14 zile calendaristice) la organizația gazdă ( 5 zile lucrătoare pe săptămână , 8 ore pe zi );
 • Stagiarul se va implica activ în activitățile din cadrul organizației gazdă și Programului de Stagiu;
 • Stagiarul va elabora raport săptămânal și final cu privire la activitățile desfășurate în cadrul Programului de Stagiu.
 • După finalizarea programului de stagiu,  stagiarul  va iniția și desfășura o activitate de follow-up în baza cunoștințelor și abilităților noi acumulate. Scopul  activității de follow-up este de a împărtăși experiența și ideile acumulate în cadrul Programului de Stagiu cu alți reprezentanți ai organizațiilor societății civile din regiunea transnistreană.
 • Stagiarul va elabora un raport cu privire la activitatea de follow-up.
 
Cheltuielile pentru cazare, alimentare și transport (tur-retur) legate de Programul de Stagiu și activitățile de follow-up vor fi acoperite de  către Asociația Promo-LEX.  În acest sens, Asociația Promo-LEX va oferi un grant pentru Programul de Stagiu și un grant pentru realizarea activităților de follow-up.
 
Doritorii de a participa în cadrul programului de stagiu trebuie să depună dosarul de aplicare care va conține următoarele documente:
 • Curriculum Vitae (CV);
 • Formular de aplicare (formularul de aplicare poate fi descărcat mai jos)
 
Dosarul de aplicare  poate fi depus în limba Română sau Rusă și expediat prin e-mail la adresa: 
alionabadiur@gmail.com cu mențiunea “Program de stagiu pentru activiștii de drepturile omului din regiunea transnistreana“.
 
Data limita de depunere a dosarelor este:  15 Iulie 2014 ora 18:00 (ora locală).
Doar persoanele selectate vor fi contactate.
 
Mai multe detalii cu privire la programul de stagiu vor fi oferite persoanelor selectate.
 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați: 
Aliona Badiur, Asistent de Proiect, Asociația Promo-LEX, 
Tel: (+373 22) 310945, e-mail: alionabadiur@gmail.com, www.promolex.md
 
Sursa: promolex.md


facebook