Aug 7, 2014

Societatea civilă cere reexaminarea proiectul Codului electoral al Găgăuziei elaborat de comisia Adunării Populare


 
Societatea civilă cere ca proiectul Codului electoral elaborat de o comisie permanentă a Adunării Populare din Găgăuzia şi votat în prima lectură să fie refăcut, deoarece contravine prevederilor constituţionale şi legislaţiei naţionale. Mai multe organizaţii din societatea civilă au semnat o declaraţie în care cer reexaminarea proiectului de lege. 
 
Potrivit declaraţiei semnate, în proiectul de lege propus de comisia permanentă se prevede că „alegerea deputaţilor în Parlamentul Republicii Moldova se realizează de către organele electorale ale Găgăuziei în colaborare cu Comisia Electorală Centrală în baza unor relaţii de parteneriat şi nu ierarhice”. Reprezentanţii societăţii civile remarcă faptul că alegerile parlamentare nu ţin de competenţa Găgăuziei şi sunt reglementate de Codul electoral al Republicii Moldova.

În proiectul de lege elaborat în Găgăuzia se reglementează şi alegerile locale a primarilor şi consilierilor locali din Găgăuzia. Societatea civilă subliniază că potrivit Legii privind statutul special al Găgăuziei în competenţa Adunării Populare se află doar anunţarea alegerilor în organele publice ale regiunii autonome. În acelaşi timp, alegerile locale sunt reglementate de Codul electoral al Republicii Moldova şi au loc concomitent pe întreg teritoriul ţării.

Proiectul de lege mai prevede că la alegeri pot participa partidele politice şi organizaţiile politice înregistrate de către Adunarea Populară a Găgăuziei. Societatea civilă subliniază că în conformitate cu Legea privind statutul special al Găgăuziei, Adunarea Populară poate înregistra asociaţiile obşteşti în afară de cele cu caracter politic, respectiv, înregistrarea partidelor politice şi organizaţiilor cu caracter politic nu este competenţa Găgăuziei.

Societatea civilă consideră că adoptarea proiectului de lege în forma sa actuală în a doua lectură în cadrul şedinţei Adunării Populare de la 8 august şi promulgarea sa ulterioară de către başcanul Găgăuziei va înrăutăţi relaţiile dintre Comrat şi Chişinău. De asemenea, adoptarea acestui proiect de lege va duce la faptul că pe teritoriul Găgăuziei vor funcţiona două legi cu privire la domeniul electoral.

În declaraţie se subliniază că autorităţile centrale ale Republicii Moldova poartă răspundere egală faţă de locuitorii din Găgăuzia şi partenerii externi pentru deciziile luate de conducerea din Comrat şi cheamă Chişinăul să îmbunătăţească dialogul cu Comratul.

Societatea civilă atrage atenţia asupra faptului că există un proiect de lege de alternativă elaborat de un grup de lucru special format din reprezentanţii societăţii civile şi deputaţi ai Adunării Populare care prevede reglementarea domeniului electoral în Găgăuzia, dar în conformitate cu legislaţia naţională.

Declaraţia a fost semnată de către asociaţia obştească „Piligrim-Demo”, Centrul european „Pro-Europa”, Centrul „Contact”, Asociaţia Presei Independente şi Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte.
 
Sursa: ipn.md


facebook