Aug 22, 2014

Livretul militar va fi exclus din dosarul de admitere pentru elevii din regiunea transnistreană


 
La sesizarea Asociației Promo-LEX, Ministerul Educației a solicitat Comisiilor de admitere din cadrul instituțiilor de învățământ din R. Moldova, excluderea din lista documentelor necesare pentru admiterea la instituțiile superioare de învățământ a adeverinței de recrut/livretului militar pentru cetățenii domiciliați în localitățile din raioanele de est.
 
În 2015 livretul militar va fi exclus din lista documentelor necesare pentru participare la concursul de admitere.
 
Asociația a fost sesizată de tineri cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați în localitățile din regiunea transnistreană, care au depus și depun actele pentru admiterea la instituțiile superioare de învățământ din R. Moldova. Aceștia reclamă faptul că Comisiile de admitere solicită prezentarea adeverinței de recrut și/sau a livretului militar, inclusiv a certificatului de componență familială.
 
Menționăm, că Promo-LEX, în rapoartele sale, a atenționat autoritățile constituționale despre situația gravă a recruților din estul țării și a somat intervenirea în vederea neadmiterii înrolării lor în formațiunile paramilitare ilegale. Pentru ridicarea adeverințelor de recrut/livretului militar/ certificatului de componență familială, tinerii, din regiune, sunt obligați să se pună la evidența militară a structurilor secesioniste de la Tiraspol. În așa mod, ei riscă să fie citați în formațiunile paramilitare, unde sunt maltratați, umiliți, hărțuiți și impuși să depună jurământ structurilor neconstituționale. Respectiv, prezentarea actelor sus-menționate este, practic, imposibilă.
 
Reamintim, că din 07 septembrie 2012, oficiile de evidență și documentare a populației din cadrul ÎS „CRIS „Registru” nu mai solicită cetățenilor prezentarea livretului militar pentru eliberarea actelor de identitate și înregistrarea la domiciliu/ reședință. Potrivit Legii nr.187 din 11.07.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, livretul militar a fost eliminat din lista documentelor prezentate obligatoriu pentru eliberarea actelor de identitate, deoarece acestea lezează drepturile și libertățile cetățenilor R. Moldova, garantate de Constituție.
 
Constatăm că, instituțiile superioare de învățământ continuă practica solicitării livretului militar/ adeverinței de recrut și înregistrării la domiciliu, în pofida Legii sus-menționate. Mai mult, această practică lezează drepturile candidaților la studii, în special celor din localitățile din regiunea transnistreană.
 
Pentru mai multe detalii, contactați: Alexandru Zubco, jurist Asociația Promo-LEX: Tel: (22) 31 09 45, GSM: 069667234, e-mail: alexandru_zubco@yahoo.com.
 
Sursa: promolex.md


facebook