Oct 2, 2014

Asociația Promo-LEX angajează Logist-șofer și Șofer pentru Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova (termen prelungit)


 
Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociaţia Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.
 
În perioada 01.09.2014 – 28.02.2015 Asociația Promo-LEX va implementa Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. În cadrul programului va fi desfășurată și  Misiunea de monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014. 
 
Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celor mai bune candidaturi pentru pozițiile de logist-șofer și șofer în cadrul programului sus-menționat implementat de Asociația Promo-LEX.
 
          1. Logist-șofer – 2 persoane
Scopul postului: Logistul-șofer va oferi asistență logistică în cadrul Programului Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova implementat de către Asociația Promo-LEX.
Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului de Program.

Atribuții și responsabilități:
 • Oferă suport logistic Coordonatorului de Program și echipei în desfășurarea activităților logistice planificate în cadrul Programului
 • Asigură echipa de implementare a programului cu echipament, materiale și facilități necesare bunei desfășurări a activităților
 • Ține evidența materialelor, bunurilor și a echipamentelor procurate în cadrul Programului
 • Asigură cu transport (automobil propriu) echipa de implementare a programului, inclusiv în cadrul vizitelor de monitorizare, a training-urilor desfășurate în teritoriu și pentru  distribuirea materialelor în regiuni etc.
 • Ţine evidenţa kilometrilor parcurşi și asigură încadrarea în consumurile normate de combustibil pentru  autovehiculul aflat în dotarea șoferului
 • Asigură buna funcţionare, curăţenia şi întreţinerea zilnică a autovehiculului, prelungirea valabilităţii poliţelor de asigurare și efectuează reviziile periodice obligatorii
 • Semnalează Coordonatorului de Program orice aspect legat de starea automobilului și siguranţa în circulaţie
 • Alte responsabilităţi relevante.
 
Cerințe de ocupare a postului:
Educație: studii absolvite la nivel de colegiu sau licență. Vor constitui un avantaj studiile în domeniul logisticii, marketingului, economiei. Cunoaşterea la nivel avansat a regulilor circulației rutiere
 
Experiență: minimum doi ani de experiență în poziții similare; minim 5 ani de experiență în conducerea automobilelor din categoria B
 
Competențe, abilități și alte cerințe specifice: cunoașterea bună a limbii române și limbii ruse (scris și vorbit), capacitate deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare postului.
 
         2. Șofer – 1 persoană
Scopul postului: Șoferul va asigura (cu autoturismul propriu) transportul echipei Efortului de Monitorizare a alegerilor desfășurat de către Asociația Promo-LEX.
Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului de Program.

Atribuții și responsabilități:
 • Asigură transportul membrilor Echipei Centrale a Efortului de Monitorizare (cu automobilul propriu), inclusiv în teritoriu pentru desfășurarea vizitelor de monitorizare, a training-urilor, distribuirea materialelor pentru observatori etc. (în baza contractului de comodat)
 • Asistă Coordonatorul de Program în desfășurarea activităților logistice în cadrul Efortului de Monitorizare a alegerilor
 • Ţine evidenţa kilometrilor parcurşi și asigură încadrarea în consumurile normate de combustibil pentru  autovehiculul aflat în dotarea șoferului
 • Asigură buna funcţionare, curăţenia şi întreţinerea zilnică a autovehiculului, prelungirea valabilităţii poliţelor de asigurare și efectuează reviziile periodice obligatorii
 • Semnalează Coordonatorului de Program orice aspect legat de starea automobilului și siguranţa în circulaţie
 
Alte responsabilităţi relevante
Educație: studii medii complete, colegiu sau de licență. Cunoaşterea la nivel avansat a regulilor circulației rutiere
Experiență: minimum cinci ani de experiență în conducerea automobilelor din categoria B
Competențe, abilități și alte cerințe specifice: cunoștințe minime de mecanică auto, cunoașterea bună a limbii române și limbii ruse (scris și vorbit), capacitate deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare postului.
 
Alte cerințe și/sau condiții obligatorii pentru pozițiile menționate mai sus:
 • NON-PARTISANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vreunor partide politice/mișcări social-politice)
 • Disponibilitate de lucru peste program și pentru efectuarea deplasărilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și în zilele de week-end
 • Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare
 • Rezistentă la stres
 • Responsabilitate și punctualitate
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp
 • Integritate și discreţie profesională.
 
Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX)
Asociația Promo-LEX oferă lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști și un salariu competitiv (salariul va fi negociat cu persoana selectată în dependență de cunoștințele și experiența persoanei).
 
Data estimată a angajării: 10 octombrie 2014
Perioada de angajare: candidații selectați vor fi angajați în perioada 10 octombrie 2014 – 28 februarie 2015. 
 
Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: Candidaţii vor prezenta Curriculum Vitae actualizat (cu precizarea experienței relevante, 2 persoane de referință (nume, organizația și date de contact) precum și salariul minim dorit (salariu net).
 
CV trebuie completat în limba română şi expediat prin email la adresa nicolae.panfil@promolex.md  cu indicarea postului pentru care aplicați. 
 
Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 06 septembrie 2014, ora 15:00.
 
Persoana de contact: 
Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice
tel: +373 79 381 842
 
Vor fi evaluate doar dosarele complete. 
Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. 
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.
 
Sursa: promolex.md


facebook