Oct 9, 2014

Extinderea termenului de aplicare in cadrul competitiei deschise pentru selectarea unui grup de traineri


 
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă extinderea competiţiei deschise pentru selectarea unui grup de traineri în comunicare pentru a desfășura un set de instruiri pentru femeile candidate la Alegerile Parlamentare din Noiembrie 2014 în cadrul programului „Femeile în Politică”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women) și Fundația Est-europeană, și este finanțat de Guvernul Suediei.    
 
Descrierea proiectului:
Obiectivul proiectului ”Femei în Politică” este să susțină participarea sporită a femeilor în politică și în procesele de luare a deciziilor prin crearea unui mediu propice pentru implicarea semnificativă a acestora. Un alt scop al proiectului este dezvoltarea capacităților femeilor lidere înainte, pe parcursul și după alegerile naționale și locale.
 
Mai mult ca atât, proiectul va sensibiliza opinia publică despre importanța participării sporite a femeilor în funcțiile de liderism politic. Pentru dezvoltarea capacităților de comunicare a femeilor lidere care vor candida la Alegerile Parlamentare din 2014, CPD va organiza un șir de instruiri. 
 
Cursurile de instruire se vor desfăşura  după cum urmează:
Cursuri de instruire – Octombrie – Noiembrie
• Modul I – Dezvoltarea Abilităților de Comunicare Publică; (va fi livrat: în grup şi în sesiuni individuale)
• Modul II – Dezvoltarea Abilităţilor de Comunicare în Mass-media (TV) și în cadrul Dezbaterilor Publice; (va fi livrat: în grup şi în sesiuni individuale)
 
Obiectivul concursului: Obiectivul este susţinerea activităţilor de instruire folosind metode de predare activ-participative pentru cursul Abilități de Comunicare Publică” şi Abilități de Comunicare Mass-media (TV) și Dezbateri Publice”. 
 
Obiectivele specifice pentru Modul I Abilități de Comunicare Publică” sunt:
1. Realizarea unui suport de curs în format electronic pe tema „Abilități de Comunicare Publică” pentru femeile candidate la Alegerile Parlamentare – (8 octombrie)
2. Susţinerea activităţilor de instruire folosind metode activ-participative cu tematica „Abilități de Comunicare Publică”  
3. Monitorizarea la distanţă şi evaluarea sarcinilor practice oferite participantelor.
4. Evaluarea pe parcurs şi final a participantelor– (1 noiembrie 2014).
 
Modulul „Abilități de Comunicare Publică” va cuprinde:
· Cum se discută cu alegătorii?
· Cum se ajustează mesajul în funcție de audiență?
· Cum se scrie un speech electoral?
· Gesturi și limbajul corpului în discuția cu alegătorii
· Problemele pe care de axat în discuție cu alegătorii
 
Obiectivele specifice pentru Modul II „Abilități de Comunicare Mass-media (TV) și Dezbateri Publice” sunt:
1. Realizarea unui suport de curs în format electronic pe tema „Abilități de Comunicare Mass-media (TV) și Dezbateri Publice” pentru femeile candidate la Alegerile Parlamentare – (18  octombrie)
2. Susţinerea activităţilor de instruire folosind metode activ-participative cu tematica „Abilități de Comunicare Mass-media (TV) și Dezbateri Publice
3. Monitorizarea şi evaluarea sarcinilor practice oferite participantelor
4. Evaluarea pe parcurs şi final a participantelor (15 noiembrie 2014).
 
Modulul Abilități de Comunicare Mass-media (TV) și Dezbateri Publice” va cuprinde:
· Cum de formulat un mesaj clar pentru canalele Mass-media?
· Limbaj de folosit / evitat în discuție cu Mass-media
· Exerciții practice de dezbateri
· Imaginea candidatei în Mass-media
· Elaborarea argumentelor eficiente în cadrul dezbaterilor publice
 
Plata pentru serviciile prestate: Trainerii vor fi remunerați prin virament bancar după finisarea fiecărui Modul. Plata va fi în MDL.
 
NOTĂ:Trainerii nu trebuie sa fie membri de partid sau a staff-ului electoral.
 
Cerinţe faţă de candidaţi:
- Studii superioare în domeniul: social/economic/sociologic (Obligatoriu)
- Capacităţi şi abilităţi practice de livrare a training-urilor (cel puţin 3 ani de experienţă)
- Experiență în livrarea trening-urilor în comunicare publică/comunicare TV/dezbateri
- Abilităţi excelente de comunicare,prezentare şi interpersonale 
- Să nu fie membru de partid sau a staff-ului electoral
- Devotament, entuziasm şi motivaţie 
 
Candidații interesați vor expedia la adresa de e-mail: Alexei Buzu buzu@progen.md  şi cpd@progen.md:
- CV-ul
- Scrisoare de Motivare care va conţine în mod obligatoriu:
(1) Lista training-urilor livrate în domeniul Comunicare (modelul a se vedea in documentul anexat) (2) declaraţie pe propria răspundere că candidatul nu este membru de partid sau a staff-ului electoral (3) Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă
(4) Programul propus de instruiri + zile de pregătire + elaborarea suportului de curs nu pot depăși 18 zile
- Oferta financiară, remunerarea estimată (în MDL, inclusiv taxele) (modelul a se vedea in documentul anexat )
 
Termenul limită de prezentare a ofertelor este  11 octombrie 2014.
 
Persoană de contact: Alexei Buzu, e-mail: buzu@progen.md tel. 022-23-70-89
 
Sursa: progen.md


facebook