Oct 10, 2014

Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale anunță concursul de granturi “Fondul Granturilor Mici” (FGM) pentru APL.


 
 
"Fondul Granturilor Mici" este un program al Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova, al cărui scop este susținerea dezvoltării democrației la nivel local, promovarea statului de drept, consolidarea societății civile și calitatea educației în mediul rural, precum și sprijinirea creșterii economice la nivel local.
 
Prioritățile FGM sunt:
 1. Consolidarea democrației locale, buna guvernare aadministrației regionale și locale, precum și  democrația în rândul tinerilor
 2. Consolidareastatului de drept la nivel regional și local, promovarea conștiinței juridice în comunitate
 3. Consolidarea calității educației în mediul rural, democrației în școală în mediul rural (educația civică, rolul părinților, autorităților locale, ONG-urilor, studenților în elaborarea politicilor educaționale locale și viața școlară)
 4. Inițiative orientate spre o creștere economică echilibrată la nivel regional și local
 
Cine este elegibil?
Entitățile eligibile pentru participare la concurs sunt:
 • Primăriile
 • Consiliile raionale
 • Organele legislative și executive din UTA Găgăuzia
care cooperează cu ONG (-uri) locale sau cu un grup informal local de cetățeni.
 
IMPORTANT! Cooperarea cu un ONG local și/sau grupuri locale informale de cetățeni este o condiție obligatorie.
 
Este posibilă cooperare cu alte autorități publice locale (APL)?
Cooperarea cu alte APL și cu proiectele extinse spre alte localități este binevenită, deși o astfel de cooperare nu este o cerință obligatorie.
 
Care este mărimea granturilor?
Suma echivalentă în MDL a $5,000 - $30,000 (aprox. 70 000 - 415 000 MDL). Durata proiectului nu trebuie să depășească 10 luni.
 
Cum puteți aplica?
Pentru a participa la concurs, vă rugăm să prezentați o notă conceptuală (în format MS Word Doc) cu descrierea scopului dvs. (în conformitate cu modelul de notă conceptuală) însoțită de o copie scanată a declarației semnate și ștampilate de către o autoritate eligibilă, expediind-o la adresa de emailconcurs@centruinfo.org până la 4 noiembrie 2014, ora 24:00.
 
Unde ați putea găsi informații suplimentare?
Informații suplimentare despre concursul de granturi al ”Fondului Granturilor Mici” pot fi obținute prin următoarele mijloace:
 • făcând cunoștință cu Ghidul solicitantului ale FGM
 • prin e-mail: iulian.ungureanu@centruinfo.org
 • în cadrul ședințelor de informare care vor fi organizate în regiunile Nord, Centru și Sud:
  • 10 octombrie 2014 - s. Congaz (Casa de Cultură, ora 11:00)
  • 14 octombrie 2014 - or. Falesti (Consiliul raional, ora 10:00)
  • 15 octombrie 2014 - or. Strășeni (Consiliul raional, ora 10:00)
 • telefonând la 0-268-93408 (de luni până vineri între 10:00 și 17:00)
 
La fel, Centrul de Informare va organiza două ateliere de instruire cu genericul „Parteneriatele durabile, calea spre proiecte de succes", destinate APL-urilor și ONG-urilor din toată țara, ce se vor desfășura în perioada:
 
Documente atașate:


facebook