Oct 16, 2014

ONG-urile solicită Guvernului numirea judecătorilor Curții Constituționale printr-o procedură transparentă și echitabilă


 
Mandatul judecătorului Curții Constituționale Petru Răilean expiră în octombrie 2014 și această vacanță urmează a fi suplinită de către Guvern. Organizațiile societății civile solicită Guvernul Republicii Moldova inițierea de urgență a unui concurs public pentru numirea judecătorului la Curtea Constituțională.
 
ONG-urile solicită organizarea unui concurs echitabil și transparent, inclusiv:
- anunțarea unui concurs public
- stabilirea unei proceduri clare pentru depunerea dosarelor de către candidați
- audierea publică a candidaților
- adoptarea unei hotărâri care să indice motivele pentru care a fost selectat un candidat și nu au fost selectați ceilalți
- precum și publicarea acestei hotărâri
 
Totodată, reprezentanții societății civile solicită modificarea Legii cu privire la Curtea Constituțională, pentru a introduce în lege obligativitatea organizării concursurilor publice și echitabile pentru selectarea judecătorilor la Curtea Constituțională.
 
Reamintim că cei șase judecători ai Curții Constituționale sunt numiți pentru un mandat de șase ani: doi - de către Parlament, doi - de către Guvern și doi - de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În anul 2013, CSM și Parlamentul au numit câte doi judecători ai Curții Constituționale. Judecătorul Alexandru Tănase a fost numit de către Guvern în aprilie 2011, iar mandatul acestuia va expira în anul 2017. Până acum, doar CSM a organizat un concurs public pentru numirea judecătorilor Curții Constituționale. 
 
Reforma Curții Constituționale este prevăzută în Strategia de reformă a Sectorului Justiției (SRSJ) și în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016. Până în prezent nu au fost întreprinse măsuri importante pentru reformarea Curții Constituționale, deși conform SRSJ aceasta trebuia să înceapă încă în anul 2011.
 
La 2 octombrie 2014, cinci ONG-uri au adresat un apel public autorităților solicitând organizarea unei proceduri corecte și transparente pentru alegerea și numirea în funcția de judecător la Curtea Constituțională. Din partea autorităților nu a survenit vreo reacție la acest apel.
 
Persoane de contact:
Mihaela Cibotaru, Ofițer pentru relații cu publicul, CRJM: tel: 022 843 601 ext. 108, email: mihaela.cibotaru@crjm.org.

Olesea Stamate, Președintele Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, tel: 69988822, email: olesea.stamate@ager.md.

Vadim Vieru, avocat Promo-LEX, tel: 068017507, email: vadim.wieru@gmail.com.
 
Sursa: promolex.md


facebook