Oct 16, 2014

Anunț de angajare a unui Ofițer de presă


 
I.P. “Clinica Juridică Universitară Bălţi" (CJU Bălţi) este acea entitate juridică care a reuşit să implice un număr considerabil de studenţi în activitatea de soluţionare a problemelor sociale din regiunea de nord a Republicii Moldova. Organizaţia vine să răspundă la necesităţile categoriilor defavorizate prin facilitarea accesului la justiţie şi promovarea metodelor moderne de instruire juridică universitară.
 
În perioada 01.08.2014–31.07.2017 Clinica Juridică Universitară va implementa proiectul: „Fortificarea OSC-urilor prestatoare de servicii juridice comunitare şi promovarea procesului de integrare Europeană”, cu suportul financiar al USAID, prin intermediul FHI 360.
 
Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune candidaturi pentru poziția de ofiţer de presă (PR manager) în cadrul proiectului sus-menționat implementat de CJU Bălţi.
 
Ofiţer de Presă – o persoană
 
Scopul postului: Ofiţerul de presă va elabora articole de presă în baza tuturor activităţilor ce prevăd implementarea proiectului sus menţionat şi va promova implementarea acestuia.
 
Responsabilităţi:
 • Elaborează şi distribuie materialele de presă
 • Promovează activităţile proiectului
 • Administrează şi arhivează materialele de presă
 • Întreţine legătura cu mass-media şi pregăteşte rapoartele de presă
 • Participă la organizarea evenimentelor publice ale Organizaţiei
 • Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea materialelor promoţionale şi informaţionale pentru Organizaţie (broşuri, pliante, etc.)
 • Administrează conturile Organizaţiei din reţelele sociale
 • Alte responsabilităţi relevante
 
Competenţe şi cerinţe
 • Studii universitare în Jurnalism, Comunicare sau Ştiinţe politice sau alte domenii relevante
 • Experienţă în domeniu este binevenită
 • Experienţa relevantă de lucru în cadrul unui ONG va constitui un avantaj
 • Cunoştinţe de bază în domeniile: Integrare Europeană, Valori Europene, Drepturile Omului
 • Deprinderi excelente de scriere în limba romană (cunoaşterea limbilor engleză şi rusă vor constitui un avantaj)
 • Aptitudini excelente în Microsoft Office (Word, Excel)
 • Flexibilitate privind regimul de lucru
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp
 
Postul este în bază de proiect
Locul de muncă: mun. Bălţi (sediul Clinicii Juridice Universitare)
Data estimată a angajării: 22 octombrie 2014
Perioada de angajare: candidatul selectat va fi angajat în perioada 22 octombrie 2014 – 21 octombrie 2015.
 
Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: Candidaţii vor prezenta Curriculum Vitae actualizat (cu precizarea experienței relevante) şi copia scanată a buletinului de identitate.
 
CV-ul trebuie completat în limba română şi expediat prin email la adresa clinicabalti@gmail.com cu indicarea postului pentru care aplicați.
 
Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 21 octombrie 2014, ora 15:00.
 
Persoana de contact: Ţapordei Serghei, jurist, I.P. „Clinica Juridică Universitară”
tel: +373 23152476.
 
Vor fi evaluate doar dosarele complete.
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.
 
 


facebook