Oct 16, 2014

Anunț de angajare a unui Coordonator de evenimente


 
I.P. “Clinica Juridică Universitară Bălţi" (CJU Bălţi) este acea entitate juridică care a reuşit să implice un număr considerabil de studenţi în activitatea de soluţionare a problemelor sociale din regiunea de nord a Republicii Moldova. Organizaţia vine să răspundă la necesităţile categoriilor defavorizate prin facilitarea accesului la justiţie şi promovarea metodelor moderne de instruire juridică universitară.
 
În perioada 01.08.2014–31.07.2017 Clinica Juridică Universitară va implementa proiectul: „Fortificarea OSC-urilor prestatoare de servicii juridice comunitare şi promovarea procesului de integrare Europeană”, cu suportul financiar al USAID prin intermediul FHI 360.
 
Clinica Juridică Universitară anunță un concurs de angajare a unui Coordonator de evenimente în domeniul promovării procesului de Integrare Europeană. Acesta, împreună cu 3-5 voluntari, va organiza campanii de informare în 8 localităţi urbane din nordul Moldovei. Coordonatorul şi voluntarii vor invita populaţia la discuţii referitor la valorile Uniunii Europene. Discuţiile şi campaniile de informare fac parte din activităţile proiectului „Fortificarea OSC-urilor prestatoare de servicii juridice comunitare şi promovarea procesului de integrare Europeană”.
 
Responsabilităţi:
Coordonatorul de evenimente:
 • Va planifica deplasările în localităţile prevăzute în proiect
 • Va discuta cu autorităţile publice locale
 • Va coordona cu voluntarii
 • Se va deplasa în 8 localităţi urbane din Nordul Moldovei unde va trebui să promoveze campanii de informare şi discuţii cu privire la valorile Uniunii Europene
 • Va elabora un raport de activitate pentru deplasările realizate
 
Competenţe şi cerinţe
 • Studii universitare în Drept, Ştiinţe politice şi sociale sau alte domenii relevante
 • Experienţă de lucru în proiecte, organizaţii non-guvernamentale sau organizaţii internaţionale constituie un avantaj
 • Experienţă în promovarea activităţilor în teritoriu
 • Abilităţi de leadership
 • Responsabilitate
 • Abilităţi de moderare a evenimentelor
 • Abilităţi de comunicare
 • Cunoştinţe în domeniile: Integrare Europeană, Valori Europene, Drepturile Omului
 • Deprinderi excelente de vorbire a limbii Române şi Ruse (cunoaşterea limbii Engleză va constitui un avantaj)
 • Flexibilitate privind regimul de lucru
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp
 
Postul este în bază de proiect.
Data estimată a angajării: 22 octombrie 2014
Perioada de angajare: candidatul selectat va fi angajat în perioada 22 octombrie 2014 – 31 decembrie 2014. 
 
Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: Candidaţii vor prezenta Curriculum Vitae actualizat (cu precizarea experienței relevante) şi copia scanată a buletinului de identitate.
 
CV-ul trebuie completat în limba română şi expediat prin email la adresa clinicabalti@gmail.com cu indicarea postului pentru care aplicați.
 
Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 21 octombrie 2014, ora 15:00.
Persoana de contact: Ţapordei Serghei, jurist, I.P. „Clinica Juridică Universitară”
tel: +373 23152476.
 
Vor fi evaluate doar dosarele complete.
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.


facebook