Oct 21, 2014

CNTM angajează Consultant Național pentru elaborarea metodologiei indexului de tineret


 
 
CNTM în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului din Republica Moldova, cu suportul financiar al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) își propune să elaboreze Indexul de Tineret în Republica Moldova. Indexul va efectua o analiză comprehensivă a situației tinerilor pentru a crea o imagine integrată asupra vulnerabilității acestora față de anumite domenii.
 
În termeni imediați și mijlocii, obiectivele Index-ului de Tineret sunt:
(1) evidență transversală rapidă și cuprinzătoare a situației tinerilor din Republica Moldova
(2) identificarea nivelul de vulnerabilitate al tinerilor pe sectoare specifice.
 
Indexul de Tineret va contribui la dezvoltarea politicilor transversale, în special a politicilor de tineret bazate pe evidența sistematică cu privire la situația curentă a diferitor categorii de tineret din Republica Moldova. În acest sens, CNTM solicită servicii de consultanță pentru un expert național în vederea elaborării și definitivării unei metodologii comprehensive pentru implementarea cât mai eficientă a Indexului de Tineret.

Profilul consultanților
Poziția de consultan național și internațional necesită competențe metodologice și tehnice bine dezvoltate, în mod prioritar în domeniul tineret, colectarea și analiza datelor, familiarizat cu practica internațională de politici de tineret, în special a mecanismelor existente la nivel European.
 
Sunt solicitate, de asemenea, cunoștințe specifice în domeniul statisticii și expertizei de monitorizare și evaluare, cum ar fi indicatori de măsurare și programe/politici de tineret bazate pe evidență și statistică. Mai mult decât atât, ToR-ul solicită candidaților și abilități consolidate de comunicare, analiză și cooperare.
 
Metoda de aplicare și selectare
Candidații sunt așteptați să prezinte aplicațiile cu calificările, cunoștințele și experiența în conformitate cu sarcinile prevăzute în ToR, însoțite de o scurtă metodologie propusă privind viziunea și abordarea consultanței.
 
Persoanele interesate vor trimite toate documentele necesare, și anume:
(1) metodologia sugerată
(2) Curriculum Vite
(3) propunere financiară, dar și alte documente relevante,
la adresa cntm.corespondenta@gmail.com cu subiectul „Consultant național pentru elaborarea metodologiei Indexului de Tineret", nu mai târziu de 31 octombrie 2014.
 
Locație: Chișinău, Moldova
Termen limită de aplicare: 31 octombrie 2014
Referință la proiect: MDA2U705: "Consolidarea capacităților naționale de a utiliza și disemina date pentru a informa luarea deciziilor și formularea politicilor referitor la dinamica populației, tineretului, egalității de gen și sănătatea sexuală și reproductivă "
Durata preconizată a misiunii: octombrie - decembrie 2014
Documente: Termenii de referință (ToR) (descarcă aici)
 
Pentru mai multe informații, vă rugam să nu ezitați a ne contacta:
tel/fax: (+373 22) 235 175 sau la adresa: Republica Moldova, Chișinău , strada Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 126 , oficiul 40, MD 2012.


facebook