Oct 22, 2014

Societatea civilă din Regiunea Nord discută despre necesitățile sectorului agricol și dezvoltarea rurală, în contextul unui program finanțat de Uniunea Europeană


 
Reprezentanți ai societății civile au discutat despre necesitățile sectorului agricol și dezvoltarea rurală a Republicii Moldova, în contextul Programului Uniunii Europene de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD).

Evenimentul a fost organizat de proiectul de asistenţă tehnică al Uniunii Europene „Asistenţă Tehnică pentru Suportul Bugetar Sectorial - Stimularea Economică în Zonele Rurale (ESRA)”, Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

Desfășurat în format de consultări publice, evenimentul a reunit reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ai centrelor regionale ale Serviciului de Extensiune Rurală, ai Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, ai Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, ai Uniunii Republicane a Asociațiilor Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect” (UAP) și Asociațiilor pe filiere și profil din Regiunea Nord a Republicii Moldova.

„Dezvoltarea rurală derivă din dezvoltarea regională. Din acest considerent, acordăm importanță acestui segment, mai cu seamă că activitatea a circa 70% din antreprenorii Regiunii de Dezvoltare Nord este legată de agricultură”, a subliniat directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

Totodată, directorul Ion Bodrug a vorbit despre prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regională Nord, remarcând că ADR Nord a organizat anterior mai multe evenimente pentru a stimula dezvoltarea rurală, unele dintre acestea fiind Festivalul Cartofului și Festivalul Mierii.

În cadrul consultărilor publice cu societatea civilă au fost prezentate măsurile de susținere a sectorului agricol, prin intermediul Programului de Suport Bugetar ENPARD și Fondului de Subvenționare a Agriculturii, pentru perioada anilor 2015-2017. Totodată, participanților la eveniment le-au fost prezentate oportunitățile creării și dezvoltării unui portal/bază de date on-line a prestatorilor de servicii în afaceri. În acest sens, participanții au completat un chestionar ce îi va ajuta pe organizatori să colecteze informații pentru baza de date menționată, publicată pe site-ul ESRA (www.gfa-esra.md/docs/form/view.php). Ulterior, această bază de date urmează a fi vizibilă și pe site-urile ADR Nord, Centru și Sud.

De asemenea, membrii organizațiilor obștești din sectorul agricol și de dezvoltare rurală, care au participat la eveniment, au completat un chestionar în care și-au exprimat viziunile și sugestiile.

Potrivit reprezentanților ESRA, în perioada 2014-2020, Uniunea Europeană va continua să susțină Republica Moldova în dezvoltarea economică a țării, iar una din priorități va fi suportul financiar acordat agriculturii și dezvoltării rurale prin intermediul Programului ENPARD. Sprijinul financiar va susține competitivitatea agriculturii Republicii Moldova după semnarea Acordului de liber-schimb cu Uniunea Europeană.

Comisia Europeană, având ca scop dezideratul susținerii Republicii Moldova la dezvoltarea unui mediu socio-economic de succes în ariile rurale și regiunile economic slab dezvoltate ale țării, a lansat, în 2010, Programul de Suport al Politicilor Sectoriale (PSPS) numit „Stimularea Economică în Zonele Rurale”. De asemenea, în cadrul Programului PSPS, a fost lansat și proiectul de asistență tehnică ce oferă consultanță în vederea implementării activităților proiectului ESRA, ce vizează:
(1) politici economice mai eficiente la nivel de țară și sector
(2) mecanisme mai bune de coordonare
(3) mecanisme financiare mai transparente și eficiente
 
Sursa: comunicate.md


facebook