Oct 22, 2014

Prelegeri la tema combaterii violenţei domestice - la Universitatea de Stat din Comrat şi la Universitatea Slavonă din Chişinău


 
Prevenirea violenţei în familie a fost tema prelegerilor ţinute pe 20 octombrie curent de către şeful Reprezentanţei CpDOM în UTAG, Svetlana Mironova, pentru studenţii Facultăţii de economie a Universităţii de Stat din Comrat.

În cursul întîlnirii a fost efectuat un schimb de opinii privind fenomenul în cauză, motivele actelor de violenţă domestică. Modelul patriarhal de familie, prejudecăţile de gen şi violenţa în familie a constituit un alt subiect al discuţiei.

Aceeaşi temă a fost abordată şi în cadrul prelegerilor ţinute de consultantul principal Alexandru Roman la Universitatea Slavonă din Moldova. Studenţii de la facultăţile de Drept şi Ştiinţe Umanistice au fost unanimi în ideea că respectarea drepturilor şi a demnităţii umane constituie condiţii indispensabile într-un stat democratic, că violenţă de orice gen trebuie prevenită şi condamnată pentru a asigura liniştea şi securitatea publică.

La întîlnirile cu studenţii, funcţionarii CpDOM au proiectat spoturi video la tema combaterii şi prevenirii violenţei domestice, au distribuit broşura editată de CpDOM „Ghid juridic pentru victimele violenţei domestice”.

Activităţile menţionate au fost organizate în contextul Campaniei „Familie fără violenţă, societate fără violenţă”, desfăşurată în perioada 15 octombrie - 25 noiembrie curent de Oficiul Avocatului Poporului în comun cu Asociaţia Promo-LEX şi Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane.
 
Sursa: comunicate.md


facebook