Oct 23, 2014

Aplică la programul de granturi mici ”Start” al Școlii Liderilor Changemakers!


 
Școala Liderilor Changemakers invită tinerii, care au participat la ședințele și seminarele Școlii, au vizionat ședințele online sau au studiat independent materialele, să participe la concursul de Granturi mici, care vizează dezvoltarea abilităților de lider.
 
La concurs pot participa tinerii cu idei originale, care urmăresc schimbarea în bine în societate în domeniul social, al ecologiei, culturii, sănătății și educației.
 
Pentru participare la concurs, aplicantul va trimite la adresa scoala@changemakers.md:
1. Formularul standart de aplicare (Se poate descărca aici: Formularul de aplicare START_SLC)
2. Copia buletinului de identitate (în cazul în care ești minor/minoră, părintele sau însoțitorul legal va completa confirmarea de susținere a inițiativei tale de participare la concurs cu data și semnătura (în formă liberă) și copia buletinului de identitate)
 
Documentele pentru concurs vor fi trimise până în 12 noiembrie 2014, ora 17:00.
 
Proiectele cîștigătoare vor fi anunțate în data de 17 noiembrie 2014.
Semnarea contractelor de grant – 24, 25 noiembrie.

Peroada de implementare 26 noiembrie 2014 – 20 februarie 2015.
 
Condițiile de finanțare: Suma grantului oferit – 1300 lei. Aplicantul poate avea alți co-finanțatori. Este obligatorie colectarea de fonduri în sumă de 300 de lei în procesul realizării grantului.
Câștigatorii beneficiază de consultanță și mentoring din partea profesorilor Școlii Liderilor Changemakers
 
Condiții de selectare și implementare:
1. Idea proiectului să fie originală și să aparțină liderului proiectului, care aplică pentru grant
2. Pasiune pentru idea proiectului
3. Includerea în rândurile beneficiarilor a grupurilor vulnerabile
4. Sunt completate atent toate compartimentele formularului, care este trimis la timp la adresa email indicată mai sus
5. Beneficiarii grantului trebuie să fie minimum 10 persoane
6. Este importantă implicarea a minimum 5 voluntari în proiect
 
Tinerii din regiuni sunt încurajate să participe la concurs.
Pentru detalii – 069379000, Ceban Liuba scoala@changemakers.md sau pe chatul online al paginii www.changemakers.md
 
Sursa text și foto: civic.md


facebook