Jan 12, 2011

Se caută şofer pentru proiectul "Comunitate Incluzivă: Moldova”


Proiectul „Comunitate Incluzivă: Moldova”, cu o durată de cinci ani, este implementat cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros Moldova şi Open Society Mental Health Initiative în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova.

Responsabilităţi: Şoferul va fi responsabil de asigurarea cu transport în siguranţă a personalului proiectului şi pentru menţinerea zilnică a automobilului, efectuând reparaţii minore şi fiind responsabil de organizarea altor reparaţii în caz de necesitate.

Obligaţiuni:

- Menţinerea şi deservirea corespunzătoare a automobilului în fiecare zi;

-  Verificarea regulată a petrolului, frânelor, cauciucurilor etc. astfel ca automobilul să fie disponibil şi în funcţiune bună;

- Conducerea automobilului doar pentru deplasarea persoanelor autorizate şi pentru colectarea / transportarea încărcăturilor, pachetelor (materialelor necesare) şi altor lucruri ce ţin de activitatea proiectului;

- Deplasarea în ţară sau în afara acesteia;

- Menţinerea zilnică a automobilului dat în folosinţă, realizarea reparaţiilor minore şi alte aspecte legate de aceasta;

- Distribuirea corespondenţei şi materialelor proiectului, persoanelor corespunzătoare;

- Asistarea organizării logistice a seminarelor, conferinţelor şi altor evenimente în caz de necesitate;

- Asigurarea accesibilităţii şi a ordinii în locul de parcare a automobilului;

- Realizarea altor funcţii / cerinţe necesare.

Calificări:

- Studii secundare

- Permis de conducere valabil, categoria B

- Cunoaşterea regulilor de siguranţă

- 5 ani de experienţă în calitate de şofer (sînt necesare recomandări)

- Cunoştinţe excelente a Regulilor de conducere în Moldova

- Abilităţi de a realiza reparaţii minore şi urgente

- Experienţa de lucru cu organizaţiile internaţionale este un plus

- Cunoaşterea limbii române şi ruse

- Preferabil cunoaşterea limbii engleze

- Abilităţi excelente de comunicare, inclusiv interpersonale.

PENTRU A APLICA: Transmiteţi prin email o scrisoare de intenţie, explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată, o copie a CV-lui şi numele şi informaţia de contact a 3 persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi pe următoarea adresă: Keystone Human Services International Moldova Association khsima@keystonehumanservices.org

Pentru informaţii suplimentare puteţi telefona la: (+373 22) 92 91 98; 23 33 22. Data limită: 22 ianuarie 2011. Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi.

Keystone Moldova
Email : nraileanu@keystonehumanservices.orgfacebook