Oct 24, 2014

ASM deschide Concursul de aplicare pentru structrile de autoguvernanță studențiască din Moldova


 
 
Alianța Studenților din Moldova (ASM) constituie o organizație ce reprezintă interesele studenților din Moldova. ASM este deschisă pentru toți studenții indiferent de convingerile politice, religioase, etnice sau cele de ordin cultural, orientării sexuale sau statutului social. Membrii noștri reprezintă interesele studenților și operează conform principiilor democratice.
 
Alianța Studenților din Moldova cu suportul Ministerului Tineretului și Sportului din Republica Moldova, realizează la moment proiectul ”Nimic pentru studenți fără studenți” care are drept scop consolidarea capacităților organizaționale și instituționale ale structurilor de autoguvernanță studențească existente în vederea eficientizării activității și asigurarea durabilității acestora.
 
În urma selectării organizațiilor câștigătoare, membrii ASM vor efectua vizite de studiu la sediile fiecărei organizații, urmând a fi identificate provocările cu care se confruntă fiecare. Ulterior, câte 3 persoane de la 6 autoguvernanțe studențești vor participa la sesiuni de instruire pe marginea unor domenii de bază pentru funcționarea internă a structurilor de autoguvernare studențească, precum:
 
(I) Guvernarea Organizațională
(II) Planificarea strategică
(III) Managementul Finanțelor
(IV) Managementul Resurselor Umane
(V) Planificarea și scrierea de proiecte
(VI) Managementul proiectelor
(VII) Comunicarea eficientă
(VIII) Colectare de fonduri
(IX) Instruirea formatorilor
 
Totodată, aceștia vor beneficia de consiliere și asistență în vederea elaborării documentelor normative interne necesare pentru asigurarea continuității și durabilității organizațiilor pe care le reprezintă și vor avea întâlniri de lucru cu reprezentanți ai structurilor europene de profil.
 
Ca urmare a desfășurării proiectului, toate cele 6 structuri de autoguvernare studențească vor elabora strategii de dezvoltare, planuri de acțiuni, regulamente interne și alte documente strategice ce le va asigura durabilitatea și sustenabilitatea organizației.
 
Procedura de aplicare:
Structurile de autoguvernare studențească care doresc să participe în cadrul proiectului vor transmite pe adresa info@aliantastudentilor.md:
 
  1. CV-ul organizației
  2. Scrisoare de motivare
  3. Scrisoare de delegare a 3 persoane implicate direct în proiect (scrisoarea trebuie să fie însoțită de ștampila universității). 
 
Contacte: 
Tel: +373 684 64 359   
   
 


facebook