Oct 27, 2014

Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru contractarea serviciilor media


 
În perioada 2013-2014 Fundaţia Est-Europeană (FEE) implementează Proiectul ”Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție în Moldova”. Iniţiativa are scopul de a spori implicarea societății civile și a instituțiilor mass-media în combaterea corupției, împuternicindu-i să aducă contribuții majore la politicile anticorupție din țară.
 
Proiectul prevede o cooperare strânsă cu Alianța Anticorupție (AAC) și susținerea eforturilor conjugate ale membrilor Alianței la nivel național și local. Totodată, în cadrul activităților, se urmărește dezvoltarea capacităților membrilor Alianței și extinderea acesteia la nivel local, precum și dezvoltarea mass-media locale prin susținerea activităților anti-corupție. Proiectul este susţinut financiar de Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație (UNDEF).
 
Pentru a asigura un impact  mai mare al activităților implementate, proiectul pune accent pe mediatizarea inițiativelor anticorupție prin intermediul surselor locale și regionale de radio, ziare și televiziuni.
 
Obiectiv 
Pentru buna desfăşurare a campaniei media Fundația Est-Europeană urmează să contracteze o organizație, câteva organizații sau o rețea de organizații media ce vor realiza și difuza următoarele tipuri de produse media cu tematica anticorupție: radio, tv și articole în presa scrisă.â
 
Aici puteți accesa Termenii de Referință

Organizațiile interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină:

1. CV-ul organizației cu evidențierea sarcinilor similare (dacă există) pe care le-a implementat anterior
2. Oferta financiară detaliată care să conțină și prețul per fiecare produs media
3. O scurtă viziune asupra executării eficiente a sarcinilor care să includă: 
- planul calendaristic de executare, considerând că lucrările trebuie să înceapă nu mai târziu de 20 noiembrie 2014, iar finalizarea acestora trebuie să fie până la 20 ianuarie 2015
- spectrul de servicii pentru care aplică: TV, radio, presa scrisă sau toate cele menționate
- instituțiile media (TV, radio, presă scrisă) la care se intenționează să fie difuzate materialele produse și aria de acoperire/difuzare ale acestora
 
Oferta va fi expediată prin email la adresa: concurs@eef.md (cu copie la moldovaeef@gmail.com) cu subiectul „Campanie media anti-corupție” până la data de 9 Noiembrie 2014, ora 23:59.
 
Orice întrebări privind acest concurs pot fi expediate la adresa electronică info@eef.md cu subiectul ”Întrebare campanie media anti-corupție”.
 
Pentru mai multe informaţii despre activităţile Fundaţiei Est-Europene vă rugăm să accesaţi site-ul www.eef.md.


facebook