Oct 27, 2014

Tender pentru selectarea prestatorului de servicii care va asigura producția publicitară pentru campania ”Cooperare pentru dezvoltare”


 
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) în cadrul Proectului ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” anunţă tender pentru selectarea prestatorului de servicii care va asigura producția publicitară pentru Campania „Cooperare pentru dezvoltare".
 
Ofertele vor include:
  • oferta tehnică în original (cu semnătură şi stampilă), care să corespundă poziţiilor descrise în Termenii de Referinţă
  • oferta financiară detaliată pe poziții. Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA
  • profilul companiei, cu descrierea calificărilor echipei (CV-urile membrilor echipei), indicarea datelor de contact şi a responsabilului de ofertă
  • copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licenţelor şi permiselor aferente activităţilor (dacă este cazul)
  • datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii şi numărul contului în MDL
  • certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar
 
Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărului de tender) nu mai târziu de vineri, 7 noiembrie 2014, orele 17:00 la adresa Oficiului GIZ Moldova - str. Bulgara 31A, Chişinău, MD-2001.
 
Accesați aici termenii de referință.
 
Persoana de contact: Petru Pirnau, Specialist Contracte si Achizitii. e-mail: petru.pirnau@giz.de.


facebook