Oct 28, 2014

ONG-uri de media: Modificările la Legea UTA Găgăuzia cu privire la televiziune şi radio contravin Constituţiei


 
Organizaţiile neguvernamentale de media cer Adunării Populare a Găgăuziei să respingă proiectul de lege de modificare şi completare a Legii UTA Găgăuzia cu privire la televiziune şi radio, supus dezbaterii publice la sfârşitul lunii octombrie. În acest sens, mai multe ONG-uri au semnat o declaraţie.
 
ONG-urile semnatare susțin că respectivul proiect de lege conţine o serie de propuneri care contravin Constituţiei Republicii Moldova, Codului Audiovizualului, Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, Legii cu privire la libertatea de exprimare etc. Propunerile sunt îndreptate spre modificarea procedurii legale de eliberarea a licenţei de emisie, licenţei de utilizare şi autorizaţiei de retransmisie, prin trecerea acestora în competenţa Comitetului executiv al Găgăuziei, substituirea competenţelor legale ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului de supraveghere a respectării prevederilor legislaţiei audiovizuale de către deţinătorii de licenţe de emisie şi autorizaţii de retransmisie şi sancţionarea acestora în cazul încălcărilor.
 
De asemenea, se propune modificarea procedurii de alegere şi destituire a membrilor Consiliului de Observatori (CO) a radiodifuzorului public regional Compania „Teleradio-Găgăuzia” şi investirea acestuia cu atribuţii noi. Astfel, se propune ca membrii Consiliului de Observatori să fie numiţi şi destituiţi din funcţie cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Precizăm că, în prezent, membrii CO sunt numiţi în funcţie cu votul a două treimi din numărul deputaţilor Adunării Populare, şi nu este prevăzută posibilitatea destituirii din funcţie a acestora.
 
„Considerăm inacceptabil adoptarea unor prevederi care contravin legislaţiei Republicii Moldova şi care vor duce la substituirea atribuţiilor legale ale autorităţilor care reglementează activitatea radiodifuzorilor. Iar modificarea procedurii de alegere şi instituirea procedurii de demitere a membrilor Consiliului de Observatori va duce la scăderea gradului de imparţialitate şi va creşte riscul politizării şi manipulării acestui organ. De asemenea, instituirea unor noi atribuţii pentru Consiliul de Observatori în forma în care se propune va duce la birocratizarea şi pe alocuri la boicotarea activităţii  Companiei „Teleradio-Găgăuzia”, se spune în demers.
 
Printre semnatarii declarației sunt Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia Presei Independente, Asociația Presei Electronice (APEL), Centrul „Acces-Info”, Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe (APOLLO), Centrul de Investigații Jurnalistice, Asociația Telejurnaliștilor Independenți, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul de tineret „Pelerin-Demo” din UTA Găgăuzia.
 
Sursa text și foto: trm.md


facebook