Oct 30, 2014

Concurs de selectare a Monitorilor pentru monitorizarea fenomenului discriminării în Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană


 
Asociația Promo-LEX și The Equal Rights Trust (ERT) anunță Concurs de selectare a Monitorilor în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin intermediul acțiunilor de advocacy”, proiect implementat de Promo-LEX și ERT și finanțat de Uniunea Europeană. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea protecției împotriva tuturor formelor de discriminare în Moldova.

Contextul monitorizării
Scopul monitorizării este de a contribui la îmbunătățirea documentării fenomenului de discriminare și de a analiza interrelația dintre diferite criterii de discriminare. În cadrul proiectului, va fi creată o rețea de 10 monitori care vor activa la nivel național.

Monitorii vor fi implicați în monitorizarea tiparelor de discriminare şi inegalitate în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană.

Obiectivul concursului
În urma acestui concurs, Asociația Promo-LEX va contracta 10 Monitori care să monitorizeze fenomenului discriminării în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană.
 
Candidați eligibili
Anunțul este destinat organizațiilor neguvernamentale (ONG), activiștilor, juriștilor, avocaților și jurnaliștilor care activează și sunt preocupați de domeniul drepturilor omului și nediscriminării în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană.
În cadrul concursului pot să participe persoane juridice (ONG) și fizice.
 
Perioada de Contractare
Monitorii vor fi contractați pentru o perioadă de 6 luni (noiembrie 2014 – mai 2015)

Atribuții
În cadrul proiectului dat, Monitorii vor fi responsabili de:
  • Monitorizarea fenomenului discriminării (pe anumite arii geografice, pe anumite criterii și în anumite domenii
  • Identificarea cazurilor și tiparelor de discriminare
  • Documentarea și raportarea cazurilor de discriminare
 
Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: 
Candidații vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:
  1. Pentru persoane fizice - Curriculum Vitae actualizat cu indicarea experienței relevante în domeniu
  2. Pentru persoane juridice - Profilul organizației cu indicarea experienței relevante în domeniu + CV persoanei/lor cheie care vor fi implicate în procesul de monitorizare cu indicarea experienței lor relevante în domeniu
  3. Formularul de aplicare completat (pentru persoane fizice și juridice)
 
Dosarul de Aplicare trebuie completat în limba Română sau Rusă și expediat prin email la adresa olga_manole@promolex.md cu mențiunea “Pentru poziția de Monitor”.
 
Data limita pentru depunerea dosarelor: 18 Noiembrie 2014, ora locală 18:00.
Vor fi evaluate doar dosarele complete. 
 
Pentru mai multe detalii cu privire la concurs, consultați Termenii de referință.
 
Persoana de contact:
Olga Manole
Coordonator, Programul Drepturile Omului
Asociația Promo-LEX
Tel:  022 449626, 069177101
Email: olga_manole@promolex.md
 
Sursa: promolex.md


facebook