Nov 3, 2014

Ambasada Americii anunță o nouă competiție pentru programul de granturi


 
Ambasada Statelor Unite ale Americii anunţă o nouă competiţie pentru granturi de asistenţă în cadrul programului "Granturi pentru democraţie".  Ambasada invită ONG-urile din Moldova să prezinte proiecte care ar contribui la dezvoltarea democraţiei şi societăţii civile în Moldova.
 
Pentru această competiţie, Ambasada SUA salută proiecte care au următoarele priorităţi:
  • Consolidarea şi promovarea societăţii civile, instituţiilor democratice şi a protecţiei mediului
  • Instituţionalizarea unor procese deschise, pluraliste şi democratice la nivel local
  • Educaţia civică
  • Participarea publicului la luarea deciziilor  
  • Accesul liber la informaţie, libertatea exprimării, transparenţa în conducere şi buna guvernare  
  • Consolidarea încrederii
 
Programul NU POATE finanţa: Ajutor umanitar sau activităţi de caritate, proiecte legate de sanatate,  activităţi politice şi de partid, cercetări ştiinţifice: conferinţe şi/sau călătorii individuale în străinătate, activităţi comerciale.
 
Perioada grantului: între 6 și 12 luni
Suma grantului: între $5,000 și $24,000
Procesul de prezentare a proiectelor
Instrucţiunile detaliate despre procesul de aplicare pot fi găsite la adresa http://moldova.usembassy.gov/democracy-grants.html
 
Termenul limită pentru prezentarea proiectelor
Toţi aplicanţii trebuie să depună proiectele cel târziu până luni, 1 decembrie, 2014 ora 18:00 (ora Moldovei). Proiectele trimise după ora 18:00 nu vor fi eligibile pentru concurs. Începeţi procesul de depunere a proiectului din timp, asta vă va oferi suficient timp pentru a evita probleme de ordin tehnic ce ar putea apărea înainte de termenul limită. Nu vor exista excepţii privitor la termenul de prezentare a proiectelor. 
 
Informaţii suplimentare, cerinţele, formularul tip şi instrucţiunile pentru completarea acestuia pot fi găsite la adresa: http://moldova.usembassy.gov/democracy-grants.html
 
 
Informaţie de contact:
Tel.: (+373 22) 85-17-06 sau (+373 22) 85-17-07;
 


facebook