Nov 4, 2014

Apel de propuneri de proiecte în cadrul proiectului: „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice"


 
Ministerul Mediului prin intermediul Oficiului Schimbarea Climei în parteneriat cu PNUD-Moldova, vă informează că în cadrul proiectului finanțat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice” este lansat apelul de propuneri de proiecte începînd cu data de 14 octombrie 2014. Termenul limită de prezentare a notelor conceptuale a propunerilor de proiect a fost extins pînă la 10.11.2014.
 
Scopul:
Scopul concursului de granturi mici este pilotarea selectării, implementării și replicării rezultatelor proiectelor demonstrative la nivel local în contextul adaptării la schimbările climatice.
 
Obiectivele generale ale implementării intervențiilor de adaptare la schimbările climatice sunt:
- Sporirea eficienței în abordarea vulnerabilității complexe la nivel local, contribuind la realizarea obiectivelor de dezvoltare
- Reducerea eficientă a impactului riscurilor climatice și îmbunătățirea managementului riscurilor climatice la nivel de localitate
- Sporirea capacității adaptive la nivel local
- Implicarea autorităților publice, sectorului privat, societății civile în procesul de replicare a activităților de protecție a mediului
- Promovarea abordărilor și a conceptelor de proiecte care ar contribui la realizarea unor efecte majore cu costuri mici și co-beneficii economice, sociale și de mediu puternice
- Creșterea rolului societății în promovarea activităților de prevenire a efectelor negative de adaptare la schimbările climatice
 
Aplicanți eligibili:
- Autoritățile publice locale de nivelul I și II
- Agențiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud
- Reprezentanți ai sector privat (întreprinderi mici și mijlocii)
- Reprezentanți ai societății civile
 
Unități administrativ-teritoriile pasibile apelului de proiecte.
Pentru realizarea activităților de pilotare a implementării proiectelor pentru fiecare regiune de dezvoltare au fost identificate și validate în cadrul Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (Nord, Centru și Sud) următoarele raioane vulnerabile la schimbările climatice:
Regiunea de Dezvoltare Nord - Sîngerei și Fălești.
Regiunea de Dezvoltare Centru - Călărași, Nisporeni, Hincesti.
Regiunea de Dezvoltare Sud - Basarabeasca și Leova.
Aplicaniții eligibili din aceste raioane pot apela cu propuneri de Proiect.
 
Sectoarele vulnerabile la schimbările climatice, prioritizate pentru prezentul apel de propuneri de proiecte.
 
În baza unei analize multicriteriale și a unor consultări ale actorilor naționali și internaționali, pentru fiecare din regiunile de dezvoltare au fost identificate și prioritizate în cadrul Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (Nord, Centru și Sud) următoarele sectoare:
Nr. d/o Regiunea de dezvoltare Sectorul 1 Sectorul 2
1. RD Nord Resurse de apă Agricultură
2. RD Centru Resurse de apă Agricultură
3. RD Sud Resurse de apă Energetica
 
IMORTANT:
Proiectele pot fi implementate doar în teritoriul administrativ al raioanelor identificate și validate și doar pentru cele două sectoare prioritizate în cadrul Consiliilor regionale pentru Dezvoltare (Nord, Centru și Sud).
 
Mărimea granturilor disponibile și durata de implementare a proiectelor.
- Mărimea granturilor este de 30.000 Dolari SUA pentru un Proiect cu o durată de implementare de cel mult 12 luni.
- Aplicanții pot beneficia de granturi, doar în condițiile asigurării unei cofinanțări în mărime de 20% din suma grantului (mai multe detalii pot fi găsite în Ghidul solicitantului).
 
Cum puteți aplica?
Pentru a participa la concurs, Dosarele vor fi depuse personal, prin poștă recomandată sau prin e-mail la adresa Oficiului Schimbarea Climei pînă la data de 10.11.14:
Republica Moldova, MD - 2004
Mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156 a, bir. 37
Tel/Fax + 373 22 232 247
e-mail: adapt@clima.md www.clima.md
 
Informații suplimentare pot fi obținute prin:
1. Examinarea ghidului Operațional al solicitantului și a informației suplimentare prezentate în anexa (http://clima.md/public/files/SG_GhidulSolicitantului.pdf și http://clima.md/lib.php?l=ro&idc=265)
2. Prin e-mail: adapt@clima.md, sau la numărul de telefon + 373 22 71 91 31
 
 


facebook