Nov 18, 2014

Centrul de resurse juridice din Moldova anunță concurs pentru selectarea companiei de audit


 
Asociaţia Obştească "Centrul de Resurse Juridice" (CRJM) vă invită să participaţi la concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul financiar extern al asociaţiei pentru anul 2014.
 
Auditul urmează să fie desfăşurat începând cu 9 februarie 2015. Raportul de audit general al organizaţiei, inclusiv pe proiectele implementate (pe scurt), și trei rapoarte separate ale proiectelor indicate de CRJM, în limbile română, engleză şi versiunea electronică a acestora (în format pdf), trebuie prezentate Asociaţiei până la 31 martie 2015.
 
Ofertele urmează a fi depuse până la 17 decembrie 2014, ora 16:00, în plicuri sigilate, la adresa: str. Alexei Şciusev nr. 33, MD-2001 Chişinău. Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 31 decembrie 2014.
 
Ofertele care nu respectă condiţiile din anunţ şi termenii de referinţă nu vor fi luate în considerație.
Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor.
 
Toate detaliile privitor la concursul pentru selectarea companiei de audit pot fi găsite în termenii de referință anexați sau la numărul de telefon: +373 22 843 601 extensia 101.
 
 
Sursa: civic.md


facebook