Nov 19, 2014

Concurs destinat televiziunilor locale/regionale pentru o informare adecvată a cetățenilor despre beneficiile acordului de asociere RM-UE


 
Programul Mass-Media al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs pentru selectarea a 10 stații TV locale în cadrul proiectului ”Fortificarea capacităților mass-media locale în utilizarea tehnologiilor informaționale pentru diseminarea de informaţie veridică despre Acordul de asociere cu UE, în scopul dezvoltării democrației în Republica Moldova”, finanţat de Departamentul de Stat al SUA.
 
Scopul principal al proiectului: o informare adecvată a cetățenilor cu referire la beneficiile Acordului de asociere RM–UE. Publicul alolingv va constitui unul dintre grupurile ţintă prioritare pentru activităţile media desfăşurate în cadrul acestui proiect.
 
Obiectivele proiectului:
 • Sporirea, prin instruire, a capacităților televiziunilor locale de a realiza emisiuni interactive pe multiple aspecte ale 3 domenii importante, cuprinse în Acordul de Asociere:
1) Cooperare economică, asistenţă financiară şi prevederi anti-fraudă
2) Justiţie, libertate, dialog politic şi reformă
3) Liber schimb şi alte relaţii de comerţ
În acest sens, participanţii la proiect vor beneficia de 3 runde de sesiuni de instruire.
 • Susţinerea producerii și difuzării a 30 de emisiuni în format duplex* televizat pe tematici relevante contextului menţionat
 • Fortificarea capacităților, prin instruire şi consultanţă, oferită televiziunilor locale privind valorificarea potențialului ce-l oferă mediul on-line, rețelele de socializare și jurnalismul cetățenesc în informarea adecvată a populaţiei pe tematici relevante Acordului de Asociere cu UE
 • Încurajarea implicării tinerilor în iniţiative de jurnalism cetăţenesc la nivel local cu susţinerea televiziunilor participante în proiect.
 
Condiții de participare la concurs:
În cadrul concursului pot participa posturile TV locale care utilizează frecvențe terestre şi care au sediul principal şi studioul de producere în orice altă zonă geografică decât mun. Chişinău, inclusiv cele din UTA Gagauz-Yeri și regiunea transnistreană. Instituţiile de presă din Transnistria care emit online sau sunt constituite ca televiziuni de Internet pot participa la concurs.
 
Criterii de eligibilitate în concurs:
1. Participantul la concurs va depune dosarul de participare care va conține:
 • formularul de participare completat (poate fi accesat aici)
 • o scrisoare de motivare cu angajamentul asumat de a participa la activitățile prevăzute de proiect și de a realiza scopul acestuia
 • o dovadă scrisă (copia licenţei) a faptului că licența de emisie terestră este valabilă pentru durata proiectului (până în anul 2016 inclusiv)
 • o dovadă scrisă a faptului că dispune de personal de creație și de echipamente tehnice necesare pentru realizarea emisiunilor în limbile română sau rusă și în formatul prevăzute de proiect (format Duplex)
 • o descriere, preferabil cu referinţe la date oficiale, a structurii populaţiei în zona acoperită de emisie după naţionalităţile de bază, limba maternă şi limba în care se vorbeşte de obicei
 • o descriere a echipamentului tehnic din dotare
 • asigurarea condiţiilor tehnologice care vor permite realizarea emisiunilor în regim „duplex” cu un studio de televiziune din Chişinău
 • o descriere a experienţei anterioare în producerea emisiunilor de dezbateri în regim „duplex”, anexând un CD cu 2-3 exemple relevante de asemenea emisiuni
2. Dosarul este complet
3. Dosarul este depus până la termenul-limită, prevăzut de prezentul anunț
 
Jurizarea dosarelor:
Calitatea dosarelor de participare la concurs şi relevanţa în raport cu scopul şi obiectivele proiectului vor fi evaluate de un grup de experți desemnat ad-hoc în acest scop de către Programul Mass-Media al Fundației Soros-Moldova.

Rezultatele evaluării dosarelor vor fi anunțate până la sfârşitul lunii decembrie 2014. În cazul în care grupul de experți nu a reușit să selecteze numărul necesar de televiziuni pentru a derula proiectul, Programul Mass-Media, în 10 zile calendaristice, va anunța un concurs repetat.
 
Informaţie suplimentară. Televiziunile locale interesate pot solicita informaţii suplimentare cu privire la proiect prin email, la adresa icerevatii@soros.md.
 
Depunere dosare:
Dosarele urmează a fi depuse nu mai târziu de 1 decembrie 2014, ora 17:00 pe adresa: Chișinău, str. Bulgară, 32, Fundația Soros-Moldova, sau, în format electronic, la adresa icerevatii@soros.md. Telefon de contact: 022 27 00 31. Coordonator proiect: Ion Cerevatîi.
 
*Emisiunea televizată în regim duplex presupune legătura audiovizuală în direct între două studiouri de televiziune, fiecare cu moderatorii şi invitaţii săi, conectate cu scopul abordării unei tematici specifice.
 
 
Sursa: soros.md


facebook