Nov 19, 2014

Centrul de resurse ”Tineri și Liberi” angajează Coordonator de proiecte


 
Centrul de Resurse ”Tineri și Liberi” este organizație neguvernamentală axată pe facilitarea implicării grupurilor cheie ale societăţii civile în activităţi de advocacy pentru politici publice sociale eficiente, inclusiv prin consolidarea capacităţilor organizaţionale şi profesionale ale ONG-urilor capabile să intervină în domeniu.
 
În prezent, Centrul de Resurse ”Tineri și Liberi” deține Secretariatul Consiliului Național al ONG-urilor din R. Moldova (vedeți www.consiliulong.md), iar Directoarea Centrului de Resurse ”Tineri și Liberi” deține funcția de Vice-președinta a Consiliului Național pentru Participare (vedeți www.cnp.md).
 
Scopul general al postului: Asigurarea coordonării activităților în conformitate cu obiectivele Centrului de Resurse Tineri și Liberi. Persoana selectată va fi responsabilă prioritar de coordonarea activităţilor şi proiectelor Consiliului ONG.
 
Cerinţe faţă de candidat:
 • Studii în domeniul social uman sau alte domenii relevante, masterat în domeniu va constitui un avantaj
 • Experienţă în management sau asistenţă în cadrul proiectelor
 • Experienţă de lucru într-un ONG minimum 2 ani v-a constitui un avantaj
 • Cunoștințe în domeniul politici publice
 • Abilități: de a lucra în echipă, de sinteză și analiză, de a lucra în condiții de termeni limită, de comunicare interpersonală
 • Cunoaşterea programelor  MS Office (Word, Excel, PowerPoint etc.)
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză
 
Sarcinile şi responsabilităţile Coordonatorului:
 • Asistarea Directorului de proiect  în îndeplinirea activităților planificate de Consiliului Național al ONG-urilor din R. Moldova
 • Lucru de secretariat, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor planificate în conformitate cu planul de acţiuni a proiectelor
 • Menţinerea comunicării cu partenerii, constituenţii şi finanțatorii
 • Participarea la procesul de planificare, monitorizarea şi evaluare a activităţilor în cadrul proiectelor  ”Tineri și Liberi”
 • Îndeplinirea altor sarcini de ordin administrativ: mesaje,  corespondenţă, traduceri
 • Asistarea la pregătirea rapoartelor de activitate, proceselor-verbale, dărilor de seamă şi altor documente relevante
 • Coordonarea activităţilor şi evaluare a rezultatelor proiectelor
 
Rugăm toți candidații înainte de a aplica, să studieze paginile web și activitatea noastră.
 
Candidații vor trimite CV-ul actualizat și datele de contact a doua persoane de referința,  la adresa de e-mail: tineri.liberi@gmail.com, cu mențiunea ”Postul de Coordonator de proiecte”. Termenul-limită:  25 noiembrie 2014, ora 17:00.
 
Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru etapa următoare.
 
Sursa: civic.md


facebook