Nov 19, 2014

Trei rapoarte relevante domeniului de tineret au fost prezentate în cadrul Conferinței Naționale a Organizațiilor de Tineret


 
În perioada 14-16 noiembrie 2014, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a desfășurat prima Conferință Națională a Organizațiilor de Tineret, cu participarea tinerilor din peste 40 de organizații din toată republica.
 
Timp de 2 zile, participanții au fost instruiți de către experți în domeniu pe una dintre următoarele arii esențiale dezvoltării instituționale a organizațiilor:
 
 
- Planificare și implementare strategică 
- Viabilitate financiară
- Transparență și buna guvernare
- Advocacy pentru participarea tinerilor
 
Pe 16 noiembrie a avut loc ședința plenară a Conferinței, în cadrul căreia au fost făcute totalizările evenimentului și au fost prezentate o serie de rapoarte relevante domeniului de tineret, realizate de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova:
 
1. Raportul de evaluare instituțională a sectorului de tineret din Republica Moldova
 
Evaluarea realizată a determinat situația organizațiilor de tineret la capitolul dezvoltare instituțională, unde scorul mediu acumulat a fost de 2 din 4 puncte posibile. Cele mai mari lacune țin de viabilitatea financiară a organizațiilor.
 
Recomandări:
 
  • monitorizarea continuă a indicatorilor de dezvoltare internă a organizațiilor
  • stabilirea unui mecanism de testare a capacităților interne a organizațiilor
  • esențial este suportul acordat de Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova pentru dezvoltarea instituțională a organizațiilor de tineret
 
2. Raportul privind „Evaluarea transversală a politicilor de tineret”, ediția I
 
Pentru elaborarea acestui raport au fost evaluate: Strategia Națională privind Politicile de Ocupare a Forței de Muncă 2007-2015, Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2012-2020, Strategia Națională a Sănătății Reproducerii și Strategia Sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”.
 
Raportul a scos în evidență faptul că interesele și problemele tinerilor sunt abordate la un loc cu cele ale altor grupuri sociale, nu există o sinergie vădită între politica de tineret promovată de organul central abilitat și cele 4 politici publice, iar finanțarea obiectivelor specifice tineretului în cadrul documentelor de politici publice sectoriale este difuză, incertă, ceea ce pune la îndoială realizarea acestora. De asemenea, evaluarea a arătat că nu există capacități instituționale suficiente ce ar asigura atingerea intereselor tinerilor în procesul de implementare a documentelor de politici publice.
 
Recomandări:
 
  • crearea unui organ inter-ministerial viabil, care ar avea drept scop sporirea comunicării inter-sectoriale în domeniul de tineret
  • încurajarea participării tinerilor în toate structurile inter-ministeriale create și a grupurilor tematice
  • consultarea plenară a sectorului de tineret la toate etapele de elaborare a politicilor publice
  • reglementarea detaliată, cu instrumente de evaluare și indicatori de măsurare concreți și specifici, a procesului de monitorizare și evaluare a strategiilor
 
3. Raportul privind „Evaluarea bugetelor publice locale pe domeniul de tineret, anul 2013”
 
Evaluarea bugetelor publice locale a stabilit următoarele:
  • nu are loc consultarea tinerilor și a organizațiilor de tineret la elaborarea și adoptarea bugetului local, la componenta activități de tineret
  • din punct de vedere financiar, politicile de tineret la nivel local sunt mai mult un element abordat accidental sau considerat neprioritar
  • autoritățile administrației publice locale percep activitățile de tineret ca activități cu tentă culturală, socială, sportivă și mai puțin ca niște instrumente de dezvoltare personală a capacităților tinerilor

 

Doru Curoșu, președinte al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, a menționat în discursul său: „Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret este una dintre succesele acestui mandat. A fost un an intens în care am investit în dezvoltarea capacităților organizațiilor de tineret, conform noii Strategii CNTM, iar în aceste 3 zile de conferință am evaluat și am prezentat rezultatele. Sper că această Conferința să devină o tradiție frumoasa, anual implementată de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova!
 
Varianta integrală a rapoartelor urmează a fi publicată pe site-ul www.cntm.md.
 
Pentru mai multe informații:
 
Ruxanda Vîhrest,
Coordonator Comunicare, Consiliul Național al Tineretului din Moldovaâ
Tel: 069972922
 
Despre CNTM
 
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este forul de reprezentare al structurilor asociative de tineret din Republica Moldova, în relațiile cu structurile guvernamentale, forurile, instituțiile naționale și internaționale din domeniul tineret. CNTM întrunește 43 de organzații neguvernamentale de tineret la nivel regional și național.


facebook