Nov 19, 2014

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova angajează Manager comunicare și relații publice


 
Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova, organizaţie non-profit şi non-guvernamentală fondată cu scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a contribui la procesul de incluziune socială a acestora, angajează Manager comunicare și relații publice.
 
Sarcinile postului:
- Participă la planificarea strategică și la stabilirea obiectivelor activităților de comunicare și promovare
- Elaborează şi asigură executarea Strategiei de comunicare
- Dezvoltă și standardizează instrumentele necesare comunicării interne și externe
- Participă la emisiuni radio și TV pentru a promova serviciile și campaniile de advocacy ale Asociației
-  Organizează și participă la evenimentele publice ale Asociaţiei
- Dezvoltă și negociază, menține relațiile profesionale cu angajații (agențiilor de publicitate, trusturilor de presă, televiziunilor locale și naționale, furnizorilor de producție publicitară etc.)
- Elaborează şi distribuie materiale de presă, administrează şi arhivează materialele de presă/contactele media
- Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea materialelor promoţionale şi informaţionale pentru Asociaţie (broşuri, banere, pliante etc.)
- Revizuiește, actualizează, modifica și promovează conținutul site-ului organizației, conturilor de social media și a altor platforme on-line ale organizației
- Redactează textele de prezentare și promovare în limbile engleză și rusă
 
Perioada angajării: 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, cu posibilitatea de extindere. Disponibilitate de implicare/stagiere internă începând cu 1 decembrie 2014.
 
Timpul estimat pentru activitate: 40 ore pe săptămână.
 
Calificare necesară:
- Studii superioare în Jurnalism, Comunicare sau Ştiinţe politice sau alte domenii relevante
- Experiență de minimum doi ani în domeniul comunicării şi o cunoaştere bună a mass-mediei din Moldova
- Experiență profesională de relaționare interumană (networking, coordonare în echipă, abilitatea de a susține prezentări în fața unui public) și în organizarea de evenimente
- Experienţa relevantă de lucru în cadrul unui ONG va constitui un avantaj
 
Competențe necesare:
- Deprinderi excelente de scriere în limbile română și rusă (cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj)
- Abilități excelente de utilizare a Microsoft Office, a oportunităților on-line și social media
 
Caracteristici individuale:
- Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare
- Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp
- Integritate și discreţie profesională
- Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan
- Persoană proactivă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
- Responsabilitate și punctualitate
 
Candidaturile care se potrivesc cu profilul descris mai sus vor transmite pâna la data de 21 noiembrie 2014 CV-ul şi o scrisoare de motivare (cu indicarea datelor a cel puțin unei persoane de referinţă și precizarea experienței relevante, motivației de a ocupa postul și de a lucra în cadrul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova).
 
Dosarul poate fi depus prin poştă la adresa Asociaţiei MOTIVAŢIE (or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei 1a) sau prin e-mail la valentina@motivation-md.org. În mesajul e-mail trebuie să fie specificat subiectul: Angajare Manager comunicare și relații publice.
 
Persoana de contact: Valentina Pavlova, tel: 022 66 13 93, 068 16 75 10.
 
Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face în 2 etape, cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse. La prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus, cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Sursa: motivatie.md


facebook