Nov 24, 2014

Granturi pentru ONG-uri: Tortura - Advocacy pentru evaluarea psihologică


 
Proiectul “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură” lansează Programul de Granturi deschis organizaţiilor non-guvernamentale (ONG-uri), inclusiv pentru asociațiile psihologilor și psihiatrilor, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv celor din regiunea transnistreană.
 
Propunerile de proiect trebuie să se axeze pe advocacy pentru dezvoltarea în Moldova (incluzând regiunea transnistreană dacă este posibil) a evaluării/expertizei psihologice judiciare a presupuselor victime ale actelor de tortură, în conformitate cu prevederile Protocolului de la Istambul.
 
În cadrul acestui Program de Granturi, va fi selectat un proiect şi va fi acordat un grant în valoare de până la 13.500 dolari SUA pentru implementarea proiectuluiPropunerile de proiecte originale și inovatoare vor avea prioritate.
 
Informații mai detaliate sînt disponibile aici.
 
Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este: luni, 8 decembrie 2014, ora 10:00 (ora locală a Moldovei).
 
Proiectul “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură” este finanţat de către Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova în consultare cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Fundația Est Europeană și Fundația Soros-Moldova
 
Scopul acestui Proiect este de a contribui la prevenirea torturii și luptei împotriva impunității pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, în special în ceea ce privește femeile şi bărbaţii cei mai vulnerabili cu dezabilități psiho-sociale și intelectuale din instituţiile medicale de boli psihice.
 
 
Sursa: civic.md


facebook