Nov 28, 2014

Anunţ de angajare pentru funcţia de Director Executiv


 
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), care menţine Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de Director Executiv. TDV este o organizaţie neguvernamentală de tineret care contribuie la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin implicarea societăţii civile în promovarea voluntariatului şi incluziunii sociale. 
 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • este responsabil de elaborarea, actualizarea documentelor interne şi de implementare a strategiei TDV
 • scrie şi administrează proiecte reieşind din scopurile statutare ale TDV
 • organizează şi coordonează activităţile de caritate TDV
 • supervizează Programul de voluntariat TDV
 • monitorizează resursele financiare ale TDV, cum ar fi banii interni (cotizaţiile membrilor) şi banii existenţi în cadrul proiectelor
 • asigură managementul eficient a activităţilor organizaţiei, a resurselor umane, a activităţii financiar-contabile şi a resurselor materiale
 • asistă membrii echipei după necesitate
 • realizează rapoarte pentru Consiliul de Conducere şi Finanţatori
 • dezvoltă, menţine şi consolidează relaţii pe termen lung cu partenerii şi finanţatorii
 • asigură comunicarea cu mass-media, pentru promovarea activităţilor TDV
 • dezvoltă şi menţine paginile de internet TDV şi ale Coaliţiei Voluntariat
 • reprezintă TDV la diverse evenimente naţionale şi internaţionale
 
Cerinţe:
 • buna cunoaştere a sectorului nonguvernamental
 • experienţă în scrierea şi administrarea proiectelor
 • experienţă în activităţi de logistică şi monitorizare financiară
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesele TDV
 • interes permanent pentru activităţi de voluntariat şi caritate
 • gândire strategică, capacitatea de a prioritiza şi delega sarcini şi de a respecta termenul limită
 • capacitatea de adaptare şi implementare
 • comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele TDV
 • abilităţi de comunicare orală şi scrisă, lucru în echipă, management, negociere, prezentare
 • cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu)
 • abilităţi de utilizare a calculatorului (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint; Internet) şi a altor echipamente informatice
 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii profesionale şi de specialitate
 
Program de lucru: flexibil, full time (8 ore pe zi, 5 zile în săptămână)
Salariu: negociabil
 
Aşteptăm CV-ul Dumneavoastră şi scrisoarea de motivare la adresa 
tdv_secretariat@yahoo.com până pe data de 4 decembrie 2014, ora 16:00.
 
Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu.
 
Pentru detalii puteţi contacta:
Nicolae PROCOPIE, Director Executiv Interimar
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii si activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551; fax: 022 567 489
GSM: 079 450 027
E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com
 
 
Sursa: tdvmoldova.wordpress.com


facebook