Nov 28, 2014

Vasile Cioaric: Societatea civilă este factor important în procesul decizional la nivel local


 
Strategiile de dezvoltare a orașelor nu mai sunt o necunoscută, ci o problema care trebuie discutată și rezolvată în comunitate. Audierile publice sunt un element esențial în cadrul acestor strategii. Printr-o experiența de acest gen a trecut recent Anenii Noi. Acesta a fost subiectul emisiunii Civilizația Maia, de la Realitatea TV, la care a participat coordonatorul de programe al Centrului CONTACT, Vasile Cioaric. 

În cadrul acestei emisiuni, Vasile Cioaric a vorbit despre necesitatea elaborării unui plan de dezvoltare a localităților care trebuie trecut prin audieri publice, menționând că finanțatorii sunt foarte reticenți față de APL-urile care nu au o strategie de dezvoltare a localităților. 

„Nu există primărie să nu fi avut o asemenea strategie de dezvoltare a orașelor, Unele strategii au expirat, fiind pe un termen de 5 ani, alți primari nu au elaborat un nou proces de planificare strategica. Dar, vocea cetățenilor poate fi auzită, anume prin aceste audieri publice, în care ei sunt solicitați să se expună”.

Referindu-se la societatea civilă, Vasile Ciaoric a menționat: „Un rol important în promovarea acestor idei îl are indiscutabil societatea civilă. Noi, la Centrul CONTACT dezvoltăm programul buna guvernare, prin care consolidăm capacitățile ONG-urilor și a autorităților publice”. 

În concluzie, coordonatorul Centrului CONTACT spune că cetățenii trebuie motivați să se implice în procesul decizional și astfel localitățile vor avea un plan de dezvoltare viabil. 

Amintim, că la 25 noiembrie, curent s-a dat startul audierilor publice în vederea stabilirii priorităților prezentării strategiilor locale de dezvoltare socio-economică integrate a 14 oraşe din republică. 

În ultimele 7 luni, experții naționali ai Centrului CONTACT au identificat şi examinat problemele majore cu care se confruntă populaţia din cele 14 localităţi partenere, formulate direcţiile strategice de dezvoltare pentru următorii 5 ani, elaborat un plan de acţiuni pentru realizarea strategiei locale cu indicarea surselor necesare pentru fiecare tip de activităţi, precum şi a surselor potenţiale de finanţare, inclusiv din perspectiva semnării de către Republica Moldova a Acordului de Asociere la UE.

Experții Centrului CONTACT au elaborate planul strategic împreună cu locuitorii şi reprezentanţii APL din comunitate. 

Astfel, marți la Anenii Noi documentul a fost prezentat în premieră în fața orășenilor, care au putut să își exprime punctul de vedere în legătură cu acest document. Planul strategic pentru 2015-2017 prevede dezvoltarea economică, dezvoltarea serviciilor publice, a infrastructurii, turismului, relansarea vieții culturale și dezvoltarea activității de agrement.

Următoarea audiere publică va avea lor la Fălești pe 3 decembrie în sala de ședințe a primăriei Fălești. 

Activităţile sunt parte a Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, realizat de compania americană CHEMONICS INTERNATIONAL INC cu suportul Agenţiei Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare (USAID). Strategiile de dezvoltare ale celor 14 localităţi sunt elaborate de experţii Centrului CONTACT în consorţium cu Asociaţia Obştească Pro Comunitatea şi Agenţiile de Dezvoltare Regionalã Nord, Centru şi Sud.
 
 
Sursa: comunicate.md


facebook