Dec 1, 2014

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova angajează Asistent social


 
Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova, organizaţie non-profit şi non-guvernamentală fondată cu scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a contribui la procesul de incluziune socială a acestora, angajează Asistent social în cadrul unui proiect în domeniul angajării asistate a persoanelor cu dizabilități începînd cu 12 ianuarie 2015.
 
Responsabilitățile generale ale postului:
- Identificarea nevoilor de integrare socio-profesională a beneficiarilor și asistarea în obținerea drepturilor sociale şi legale prin intermedierea accesului la servicii și/sau resurse
- Instrumentarea cazurilor cu aplicarea metodelor și tehnicilor de asistență socială, inclusiv a managementului de caz
- Stabilirea și păstrarea periodică a legăturii cu specialiștii AOFM-urilor și Direcțiilor/Secțiilor Asistență Socială teritoriale și conlucrare în angajarea persoanelor cu dizabilități
- Dezvoltarea abilităților și competențelor de integrare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități în vederea obținerii unui loc de muncă
- Oferirea de sprijin beneficiarilor în procesul de continuare a studiilor, angajării și la locul de muncă
- Informarea potențialilor angajatori cu privire la serviciul angajare asistată și sprijinirea acestora în procesul de angajare a unei persoane cu dizabilitate
- Organizarea și medierea întîlnirilor dintre persoana cu dizabilități și potențialii angajatori
- Participare la stabilirea compatibilității dintre persoana cu dizabilități și locul de muncă
- Participarea la activități de promovare și diseminare a informațiilor privind proiectul și organizația
 
Perioada angajării: 12 ianuarie – 31 decembrie 2015
 
Timpul estimat pentru activitate: 40 ore pe săptămână
 
Calificare necesară:
- Studii superioare în Asistență socială sau în alte domenii sociale relevante
- Experiență de minimum doi ani în domeniul asistenței sociale
- O bună cunoaștere a legislației persoanelor cu dizabilități și a sistemului de protecție socială
- Experienţă relevantă de lucru în cadrul unui ONG sau în domeniul dizabilității va constitui un avantaj
 
Competențe necesare:
- Capacitate de reprezentare a organizației în raport cu terții (Direcții de Asistență Socială, AOFM, angajatorii, ONG-uri, instituții de învățămînt etc)
- Capacitatea de formare a beneficiarilor Asociației
- Deprinderi excelente de aplicare a metodelor și tehnicilor în asistență socială
- Abilități excelente de utilizare a computerului și a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint
- Cunoașterea limbilor română și rusă (engleza va constitui un avantaj)
 
Caracteristici individuale:
- Capacitate și motivare pentru rezolvarea unor situații complexe sau conflictuale
- Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare atît cu beneficiarii, personalul Asociației, cît și cu Autoritățile publice
- Disponibilitate pentru deplasări și lucru pe teren
- Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp
- Integritate și discreţie profesională. Empatie
- Persoană proactivă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
 
Candidaturile care se potrivesc cu profilul descris mai sus vor transmite pâna la data de 15 decembrie 2014, ora 17:00, CV-ul şi o scrisoare de motivare (cu indicarea datelor a cel puțin unei persoane de referinţă și precizarea experienței relevante, motivației de a ocupa postul și de a lucra în cadrul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova).
 
Dosarul poate fi depus prin poştă la adresa Asociaţiei MOTIVAŢIE (or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei 1a) sau prin e-mail la valentina@motivation-md.org. În mesajul e-mail trebuie să fie specificat subiectul: Angajare Asistent Social.
 
Persoana de contact: Valentina Pavlova, tel: 022 66 13 93, 068 16 75 10.
 
Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face în 2 etape, cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse. La prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.
 
 
 


facebook