Dec 3, 2014

Concurs de selectare a participanţilor la Şcoala Tînărului Lider Politic, ediţia XIV


 
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT anunţă un concurs de selectare a audienţilor pentru ediţia 2014–2015 a Şcolii "Tînărul Lider Politic – promotor al valorilor europene", un proiect susţinut financiar de The Black Sea Trust for Regional Cooperation.
 
Ediţia 2014–2015 a Şcolii "Tînărul Lider Politic – promotor al valorilor europene" îşi propune realizarea următoarelor obiective:
 1. Instruirea a 35 de lideri ai aripilor tinere ale partidelor politice, ONG-urilor şi mass-media în domeniul comunicării, politicilor consensuale, arta negocierilor şi reglementarea conflictelor, formarea şi funcţionarea partidelor naţionale şi europene, organizarea campaniilor electorale, structura şi modul de funcţionare al Uniunii Europene etc.
 2. Familiarizarea tinerilor lideri cu metodele moderne de conducere şi provocările curente de ordin politic, economic şi social, prin intermediul prelegerilor susţinute de politicieni, reprezentanţi guvernamentali şi experţi din Republica Moldova şi Uniunea Europeană
 3. Iniţierea participanţilor în arta dezbaterilor şi a discursului politic şi îmbunătăţirea înţelegerii de către aceştia a evenimentelor din Moldova şi de peste hotare prin intermediul discuţiilor săptămânale pe marginea problemelor curente.
 
Tinerii cu vîrsta cuprinsă între 19–30 de ani sunt eligibili pentru a urma cursurile acestui program.
 
Candidaţii la concursul de admitere, trebuie să prezinte următoarele documente:
 1. Scrisoare de delegare din partea preşedintelui partidului (doar pentru membrii de partid)

 2. Formular de participare

 3. Un eseu de maximum 1000 de cuvinte pe una dintre temele propuse:

  • Care sunt în opinia Dvs. cinci reforme prioritare pe care noua guvernare trebuie să le realizeze în următorii patru ani. De ce?
  • Analiza promisiunilor electorale în domeniul tineretului făcute de către formaţiunile politice care au acces în Parlament după alegerile din 30 noiembrie 2014
  • Credeţi că Moldova s-ar putea integra în UE pînă în 2020? Prezentaţi 3 argumente care să vă susţină opinia
 
Selecţia candidaţilor se va desfăşura sub egida unei Comisii de admitere formată din reprezentanţii Asociaţiei ADEPT. Candidaţii vor fi selectaţi în temeiul Formularului completat şi a Eseului elaborat. Cunoaşterea limbilor străine, inclusiv limba engleză, va constitui un avantaj.
 
Dosarul va fi prezentat prin e-mail, fax sau personal la sediul ADEPT pînă pe data de 18 decembrie 2014, ora 18:00. Lista persoanelor admise şi programul prealabil al "Şcolii Tînărului Lider Politic" vor fi plasate pe pagina web a Asociaţiei ADEPT.
 
Persoana de contact: Grigore Stegarescu. Tel: 022 21–04–22; Fax: 022 21–29–92, e-mail: asociatia.adept.2013@gmail.comgrigore@e-democracy.md.
 
 
 
Sursa: www.e-democracy.md


facebook