Dec 8, 2014

Asociația Promo-LEX anunță Concurs public de selectare a Monitorilor pentru monitorizarea ședințelor de judecată


 
Asociația Promo-LEX anunță Concurs public de selectare a Monitorilor pentru monitorizarea ședințelor de judecată pe cauze care implică utilizatori de droguri injectabile (UDI). Monitorizarea se va desfășura în cadrul Proiectului „Promovarea respectării drepturilor utilizatorilor de droguri injectabile din RM prin monitorizare, raportare și litigare”, proiect implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar oferit de Fundația Soros-Moldova. Obiectivul general al proiectului este de a contribui sporirea gradului de respectare a drepturilor UDI din partea organelor de drept în Republica Moldova, prin intermediul activităților de advocacy.
 
Contextul monitorizării
Scopul monitorizării este de a contribui la consolidarea drepturilor UDI prin monitorizarea ședințelor de judecată. Monitorizarea va permite o evaluare comprehensivă a deciziilor instanțelor de judecată și a practicii judiciare pe cauze ce se referă la UDI în Republica Moldova. De asemenea, prin intermediul monitorizării, vor fi identificate principalele probleme și tendințe cu privire la practica judiciară pe cauze ce implică UDI.
 
În cadrul proiectului va fi creată o rețea de 5 monitori care vor monitoriza ședințele de judecată în cadrul a 8 instanțe de judecată din: mun. Chișinău, Bălți, Cahul şi Comrat.
 
În total vor fi monitorizate 480 ședințe de judecată pe cauze civile şi penale. Durata monitorizări  - 8 luni.
 
Monitorizarea se va realiza în baza unei metodologii specifice elaborate de către Asociația Promo-LEX. Monitorii selectați vor fi instruiți în aplicarea metodologiei de monitorizare.
În baza rezultatelor monitorizării, Promo-LEX va elabora un Raport public cu privire la practica juridică în Republica Moldova pe cauze ce implică UDI.
 
Obiectivul concursului
În urma acestui concurs, Asociația Promo-LEX va contracta 5 Monitori care vor monitoriza ședințele de judecată pe cauze care implică UDI.
 
Candidați eligibili
Anunțul este destinat persoanelor care activează în domeniul și sunt preocupate de drepturile persoanelor UDI în Republica Moldova.
 
În cadrul concursului pot să participe specialiști în drept (avocați, juriști), precum și activiști civici cu o experiență și expertiză  relevantă demonstrată.
 
Aria Geografică
Monitorizarea se va desfășura în 8 instanțe de judecată în municipiile: Chișinău, Cahul, Comrat și Bălți.
Respectiv, Promo-LEX va contracta 2 Monitori pentru mun. Chișinău și câte 1 pentru mun. Cahul, Comrat și Bălți, în total 5 persoane.
 
Condiții & Perioada de Contractare
Monitorii vor fi contractați pentru o perioadă de 8 luni (ianuarie – august 2015).
Monitorii vor fi contractați în baza unui Contract de Prestare a serviciilor.
Monitorii vor fi plătiți per ședință de judecată monitorizată și raportată.
Asociația Promo-LEX nu va rambursa cheltuielile de transport aferente activității de monitorizare! Astfel, Monitorii cu domiciliu/reședință în afara municipiilor indicate își vor acoperi de sine stătător cheltuielile de transport aferente activității e monitorizare.
 
Atribuții
În cadrul proiectului dat, Monitorii vor fi responsabili de:
 • Monitorizarea ședințelor de judecată în baza Metodologiei de Monitorizare puse la dispoziție de Asociația Promo-LEX
 • Raportarea periodică a activității către Asociația Promo-LEX
 
Cerințe față de Candidați
Educație: 
 • Studii superioare în drept, sau alte domenii relevante: științe politice, sociale, jurnalism etc.
 
Experiență:
 • Experiență relevantă de lucru/voluntariat în domeniile: UDI, prevenirea HIV & reducerea riscurilor, drepturile omului, nediscriminare, etc.)
 • Experiență anterioară în monitorizarea ședințelor/proceselor de judecată, va constitui un avantaj
 • Experiență relevantă în monitorizare, documentare și raportare în domeniul drepturilor omului și/sau nediscriminării sau alte domenii relevante – va constitui un avantaj
 
Competențe și abilități:
 • Cunoașterea funcționării Instanțelor de judecată din Moldova, va constitui un avantaj
 • Cunoașterea și înțelegerea domeniilor UDI, prevenirea HIV & reducerea riscurilor, drepturile omului și nediscriminare
 • Abilități analitice bune
 • Abilități de sinteză a informațiilor
 • Abilități de utilizare a echipamentului de birou, posedarea la nivel avansat a MS şi Internet
 • Cunoașterea limbii Române (cel puțin la nivel de înțelegere) - obligatorie. Cunoaștere limbii Ruse  - avantaj
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare
Cerințe și/sau condiții specifice:
 • Respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului
 • Integritate și discreție profesională
 • Persoană dinamică și cu inițiativă
 • Flexibilitate, mobilitate, activism
 
Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: 
Candidații vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:
 1. Curriculum Vitae actualizat
 2. Scrisoare de intenție/motivare care să indice experiența și expertiza relevantă a candidatului și motivația de a fi implicat în procesul de monitorizare respectiv și municipiul preferat pentru desfășurarea activității de monitorizare
 
Dosarul de Aplicare trebuie completat în limba Română sau Rusă și expediat prin email la adresa scutaru.edi@gmail.com cu mențiunea “Pentru poziția de Monitor”. Data limită pentru depunerea dosarelor: 16.12.2014, ora locală 18:00.
 
Evaluarea Candidaților
Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: 
- La prima etapă, dosarele de aplicare vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus
- Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate
 
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.
Persoana de contact:
Eduard Scutaru
Asistent de Program, Programul Drepturile Omului
Asociația Promo-LEX
Tel: (022) 449626, 069749419
e-mail: scutaru.edi@gmail.com
 
 
Sursa: promolex.md


facebook