Dec 10, 2014

Fundația Est-Europeană anunță concursul de granturi


 

Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia în parteneriat cu Fundaţia Est – Europeană (FEE) cu suportul Uniunii Europene realizează în perioada 2013 - 2015 Proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”. Proiectul este co-finanţat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

 

Acţiunea are scopul de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice pentru cetăţenii din Georgia și Moldova prin susţinerea convergenţei transparente la politicile UE în domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS). În cadrul iniţiativei se vor depune eforturi pentru a spori înţelegerea de către părţile interesate a necesităţii aderării la standardele sanitare și fito-sanitare și pentru a contribui la îmbunătăţirea legislaţiei privind securitatea alimentară în ambele ţări.

 

Pentru a atinge obiectivele planificate, Fundaţia Est – Europeană și partenerii săi vor aborda Actorii Societăţii Civile, autorităţi publice, consumatori și operatori alimentari, pentru a spori capacităţile acestora în domeniul sanitar și fito-sanitar și pentru a stimula o mai bună cooperare între grupurile ţintă. Acestea vor rezulta în consumatori activi și informaţi, operatori de produse alimentare mai competitive, și cadru legal naţional privind securitatea alimentară aproximat la standardele UE și echilibrarea intereselor diverse.   

 

Activități de informare a cetățenilor, administrarea unei rețele de 3 Centre de Asistență a Consumatorilor (CASC), activităţi de cercetare, de consolidare a capacităţilor, vizite de studiu, evenimente de networking, de îmbunătățire a cadrului legal şi de sprijin pentru iniţiativele de protecție a consumatorilor sunt componente ale acestui proiect.

 

Scopul

Scopul programului de granturi este de a susține acțiuni de educare și informare a cetățenilor privind drepturile acestora în calitate de consumatori de produse alimentare, dar și acțiuni de informare a operatorilor alimentari despre obligațiunile acestora.

 

Sarcini de bază:

În proiectele propuse organizațiile neguvernamentale vor:

- organiza și desfășura campanii de informare privind drepturile consumatorilor în domeniul siguranței alimentare și mecanismele de protecție a acestor drepturi, inclusiv serviciile oferite de Centrele de Asistență a Consumatorilor (www.alegesanatos.md)

- monitoriza producătorii și comercianții de produse alimentare și vor informa CAS-urile și instituțiile de stat abilitate despre neregulile depistate

- vor contribui la distribuirea informației către antreprenori relevanţi, agenţiile de stat din domeniu şi reprezentanţi ai media privind asigurarea siguranței alimentare

 

Mai jos puteți acces Formularul de aplicare, Modelul de Buget și Termenii de Referință a Concursului. Valuta in care trebuie prezentat bugetul proiectului este EURO.

 

Aplicaţiile sigilate, care poartă titlul „Granturi mici siguranță alimentară” trebuie să fie depuse la adresa de mai jos până la 4 ianuarie 2015:

 

Fundaţia Est-Europeană

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3

MD-2004 Chişinău, Republica Moldova

sau transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs@eef.md, cu următorul text în titlul mesajului: „Granturi mici siguranță alimentară”.

 

Pentru mai multe informaţii, va rugăm să contactaţi:

Carolina Blajin, tel. +373 22 235343 (ext. 118), email: carolina.blajin@eef.md

 

Nota bene!

- Partidele politice, organizaţiile religioase, persoanele fizice şi entităţile comerciale nu sunt eligibile pentru a participa la acest concurs

-  Rezultatele concursului sunt definitive

-  Propunerile depuse nu vor fi returnate

 
Descaracă documente ataşate:
 
 


 
Sursa: eef.md


facebook