Dec 18, 2014

Conferința internațională privind bunele practici referitoare la litigarea strategică


 
Pe 16-17 decembrie conferința internațională a reunit reprezentanți ai uniunilor avocaților, ONG-urilor și experți din Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova, Federația Rusă și Ucraina pentru a discuta despre procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Carta socială europeană revizuită și litigarea strategică pentru drepturile omului, precum și a servit ca un forum pentru schimbul de bune practici existente.
 
”Programul comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei este implementat în mod satisfăcător mai mult de un an de la începuturile sale, având printre rezultate câteva sute de profesioniști din domeniul juridic instruiți în diferite aspecte ale aplicării Convenției Europene a Drepturilor Omului.
 
Sperăm că impactul asupra capacității locale de a aplica Convenția va fi simțit, atât în ceea ce privește garantarea mai bună a drepturilor fundamentale la nivel național, cât și diminuarea sarcinii de lucru a Curții Europene a Drepturilor Omului. Este un proces deschis al consolidării capacităților în care structurile locale din Republica Moldova vor asigura un rol de lider în viitor ", a declarat Jose Luis Herrero, Șeful Oficiului Consiliului Europei.
 
Gheorghe Amihalachioaie, Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova și-a exprimat aprecierea față de eforturile Programului și a subliniat că "Uniunea Avocaților din Republica Moldova a avut întotdeauna o colaborare strânsă și fructuoasă cu Consiliul Europei, inclusiv în domeniul instruirii avocaților. Activitățile din cadrul acestui program vor oferi, de asemenea, un sprijin substanțial la eforturile Uniunii de a spori calificările profesionale ale avocaților și cunoștințele lor în punerea în aplicare a Convenției la nivel național".
 
"Nediscriminarea devine o problemă de interes sporit în țara noastră și cu adoptarea cadrului legislativ adecvat importanța formării în acest domeniu va fi de mare valoare pentru societate", a adăugat dl Amihalachioaie.
 
"Prezentul Program comun regional finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Consiliul Europei, urmărește să asigure un sprijin adecvat pentru Republica Moldova în respectarea obligațiilor sale de a asigura drepturile și libertățile consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului la nivel național. Răspunsul adecvat la cazurile de discriminare este de mare importanță pentru Uniunea Europeană și sunt convins, că punerea în aplicare a acestui program va da un impuls suplimentar consolidării reformei sectorului justiției și va consolida standardele drepturilor omului în Republica Moldova'', a declarat Wicher Slagter, Șeful Secției Politice și Economice a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
 
Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului Comun al Consiliului Europei și Uniunii Europene "Consolidarea capacităţii avocaţilor şi activiştilor în domeniul drepturilor omului pentru aplicarea pe plan naţional a Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului şi a Cartei Sociale Europene (Revizuite)”. Acesta este un proiect regional implementat în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina în perioada anilor 2013-2015.


facebook