Dec 19, 2014

CNTM selectează 6 facilitatori pentru Schimbul intercultural din Satul Copiilor, Elveția


 
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) anunță selecția a 6 facilitatori care vor asigura buna desfășurare a Schimbului intercultural, organizat în perioada 26 aprilie – 16 mai 2015 în Trogen, Elveția.
 
Facilitatorii, împreună cu echipa de management a proiectului „Dialog intercultural în Moldova”, vor participa în procesul de selectare, pregătire, desfășurare și evaluare a Schimbului intercultural.
 
Facilitatorii au următoarele responsabilități:
 • susținerea tinerilor și părinților în procesul de pregătire pentru Schimbul intercultural
 • participarea la sesiuni de pregătire și activități de consolidare a echipei, organizate de echipa de management a proiectului
 • asigurarea securității tinerilor în timpul călătoriei
 • asigurarea traducerii în timpul cursurilor: Engleză - Română – Rusă
 • administrarea responsabilităților în căsuțe (disciplină, curățenie, de serviciul la bucătărie,  igiena personală  etc.)
 • comunicarea constructivă cu Coordonatorul schimbului și personalul Satului Copiilor, pentru bună desfășurare a schimbului intercultural
 • monitorizarea și susținerea participanților în organizarea activităților de follow-up la întoarcere în țară.
 
Facilitatorii pot veni cu propuneri de activități pe care ar dori să le desfășoare în timpul cursurilor în cadrul Schimbului Intercultural. Aceste propuneri de activități vor fi discutate și aprobate de către formatorul din partea PCF.
 
Cerințe față de candidați
Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:
 • vârsta de la 22 de ani
 • experiență de lucru, inclusiv în calitate de voluntar, cu tinerii
 • studii superioare în domeniul Științelor Sociale
 • cunoașterea limbilor română, engleză, rusă și germana pentru a oferi traducere în timpul cursurilor, precum și în timpul activităților de schimb cu alte grupuri prezente pe teritoriul „Satului Copiilor”, din Trogen
 • cunoștințe în domeniul educației non-formale, drepturilor omului și nediscriminării
 • competențe de comunicare, negociere și de lucru în echipă
 • abilități de gestionare eficientă a situațiilor de stres
 • disponibilitate de participa în faza de pregătire și de a susține tinerii în multiplicarea cunoștințelor acumulate după finisarea Schimbului Intercultural
 • posibilitatea de a călători peste hotare pentru o perioadă de 3 săptămâni
 • deținerea unui pașaport biometric internațional, valabil până în octombrie 2015
 • experiență în însoțirea tinerilor în alte localități și asigurarea securității acestora va constitui un avantaj
 
Beneficii
Participarea în calitate de Facilitator în cadrul Schimbului Intercultural este o oportunitate pentru dezvoltare personală și creștere profesională. Astfel, Schimbul Intercultural oferă mai multe beneficii: 
 • de a învăța noi metode și tehnici non-formale de lucru cu tinerii
 • de a face schimb de experiență profesională atât cu formatorii și pedagogii din Moldova, cât și facilitatorii de peste hotare
 • de a călători și vizita mai multe orașe europene
 • de a îmbunătăți o limbă străină (engleza, germana)
 
 
Modalitatea de aplicare și selectare
Persoanele interesate vor expedia doar prin e-mail la aplicarisi@gmail.com dosarul de aplicare denumit „Facilitator Schimb Intercultural”, care va conține CV și Formular de aplicare completat.
 
Data-limită de aplicare este 20 ianuarie 2015. Persoanele selectate pentru a doua etapă a concursului vor fi invitate la interviu.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Verginia Acălugăriței, Coordonatoarea Schimbului Intercultural
GSM: 069217727
 
 
Sursa: cntm.md


facebook