Dec 26, 2014

Serghei Neicovcen: “Centrul CONTACT pledează pentru o societate civilă și puternică şi europeană”


 
Interviul a fost realizat de un reporter de la comunicate.md, care a discutat cu dl. Sergiu Neicovcen, directorul executiv al acestei instituţii fiind întrebat despre realizările obţinute pe parcursul anului 2014.
 
1. Ce a însemnat anul ce s-a scurs pentru Centrul CONTACT? Care din evenimentele şi realizările mai importante aţi dori să le evidenţiaţi acum, în ajun de Anul Nou?
 
Anul 2014 a decurs sub semnul apropierii tot mai mari a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, de valorile şi abordările europene a tuturor aspectelor vieţii sociale, economice şi culturale. De aceea una din direcţiile principale ale Centrului CONTACT a fost educaţia civică a cetăţenilor prin prisma acestor valori şi pornind de la spiritul şi litera Acordului de Asociere RM-UE.
 
În acest scop Centrul CONTACT a desfăşurat mai multe activităţi de informare, conştientizare şi propagare a beneficiilor de care se vor bucura cetăţenii RM în rezultatul ratificării acestor documente importante. Aici vă putem comunica despre Campania de informare „Eurobus, susţinută de Fundațiile pentru o Societate Deschisă care a avut drept scop informarea cetăţenilor despre parcursul european al Republicii Moldova şi impactul acestuia asupra dezvoltării socio-economice a ţării. Autobuze cu voluntari care au traversat localităţi din 8 raioane ale Republicii Moldova. 
 
În special au fost vizitate circa 70 de localităţi din raioanele din partea de sud ale Republicii Moldova (Basarabeasca, Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcăneşti, Taraclia) şi din zona de nord (Râşcani, Bălţi, Drochia).În cadrul campaniei „Eurobus” circa 80000 de cetăţeni au beneficiat de informaţii şi consultanţă privind Acordului de Asociere UE-RM şi a Zonei de Liber Schimb şi a regimului liberalizat de vize cu UE. 
 
Totodată în municipiul Bălți în noiembrie 2014 – ianuarie 2015 sunt organizate zeci de întâlniri de informare cu scopul măriri gradului de încredere în procesul de integrare europeană. Discuțiile s-au purtat cu studenți, profesori, organizații profesionale, funcționari publici etc., despre importanța procesului de integrare în UE și beneficiile Acordului de Asociere, dar și liberalizarea regimului de vize cu UE. Activitățile cuprind și lansarea unei expoziții a beneficiarilor de granturi europene care au dezvoltat afaceri proprii, în domenii precum: apicultură, reparația tehnicii agricole, prelucrarea fierului forjat, croitorie, prelucrarea lemnului etc.
 
Dezbaterile sunt moderate de către reprezentanți ai Ministerului de Externe și Integrării Europene, Ministerul Educației, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Tineretului și Sportului, ambasade și reprezentanțe diplomatice acreditate în RM, dar și experți din sectorul asociativ.Totodată, Centrul CONTACT a contribuit la creare Platformei Pro-Europa, implicându-se și în activitățile platformei Parteneriatului Estic.
 
2. Conform misiunii sale Centrul CONTACT își dorește o societate civilă activă, o guvernare locală transparentă şi responsabilă, dar și o dezvoltare comunitară vizibilă. Cum credeţi că ar putea fi atins acest obiectiv?
 
Pentru noi reperele de bază în această direcție rămân: cetăţeanul, societatea civilă şi administraţia publică locală. Drept dovadă că suntem preocupați de acest aspect, la 25 noiembrie, curent s-a dat startul audierilor publice în vederea stabilirii priorităților prezentării strategiilor locale de dezvoltare socio-economică integrate a 19 oraşe din republică. În ultimele 7 luni, experții naționali ai Centrului CONTACT au facilitat procesul de identificare şi examinare a problemelor majore cu care se confruntă populaţia din cele 14 localităţi beneficiare ale proiectului Susţinerea autorităţilor publice locale, realizat cu suportul USAID.
 
De menţionat că strategiile locale de dezvoltare socio-economică a comunităţilor au fost elaborate cu participarea nemijlocită a locuitorilor şi reprezentanţilor APL iar experţii Centrului CONTACT au evaluat în rol de moderatori şi facilitatori ai procesului în toate cele 14 localităţi beneficiare. 
 
Menționăm și lansarea la 17 septembrie la Chișinău a „Coaliției pentru Dezvoltare regională din Republica Moldova”, în cadrul proiectului „Coaliția pentru Dezvoltare Regională din zonele de sud, centru și nord, implementat în perioada 1 mai 2014 – 31 octombrie 2014 cu suportul financiar al Guvernului Suediei, Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est în cadrul Proiectul SECTOR.
 
Coaliția este formată din peste 36 de ONG-uri și își propune să participe la perfecţionarea cadrului legal ce reglementează dezvoltarea regională, activitatea socio-economică şi agricolă în mediul rural. Consider că vocea societății civile trebuie să fie mult mai activă în identificarea problemelor și în prioritizarea lor. Ea poate participa și la elaborarea proiectelor, iar pentru asta trebuie încurajat dialogul cu toate părțile implicate: ONG, APL și experți locali. De asemenea, un aspect esențial trebuie să fie monitorizarea proceselor, îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare regionale și perfecționarea cadrului legal. 
 
3. Din câte ştim, Centrul CONTACT colaborează cu ONG-uri şi autorităţi publice din stânga Nistrului. Ca aţi întreprins nou în anul care s-a scurs pentru consolidarea încrederii între cele două maluri? 
 
Și în 2014 noi ne-am concentrat pe consolidarea acestei relații. Pentru noi contează sporirea măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului. Suntem convinşi că indiferent de situaţia politică sau deciziilor politice, aceste punţi de încredere între Chişinău şi Tiraspol, joacă un rol pozitiv. Societatea civilă de pe ambele maluri ale Nistrului trebuie să conştientizeze rolul pe care îl au şi să militeze spre apropiere. Precizez, că reîntregirea ţării va continua să fie un segment pe care Centrul Contact îl va pune în evidenţă conştient şi cu încredere.
 
Recentul proiect susținut de PNUD a mizat pe dezvoltarea capacităților comunității din stânga Nistrului, a mobiliza comunitățile lor, în scopul de a identifica nevoile locale, oportunități, și concepte de design pentru proiecte de dezvoltare. 
 
4. Pentru 2015 ce proiecte planificaţi să iniţiaţi sau aveţi pe agendă? 
 
Avem în față un alt an electoral – alegerile locale. Ne axăm pe consolidarea unei echipe de experţi care se va implica în programul de educaţie electorală, dar şi pe generarea unor idei şi concepte în acest sens. 
 
Ca şi în alţi ani, noi ne vom păstra misiunea de Centru de Resurse şi Informare a ONG-urilor. De asemenea, vom lua în vizor programul de dezvoltare a sectorului asociativ. Aici pregătim un program nou de instruire şi ne dorim să oferim ONG-lor un pachet nou de servicii în dezvoltare.
 
Totodată, anul viitor ne propunem să dezvoltăm domeniul de care suntem responsabili în cadrul Consiliului ONG, este vorba de transparenţa şi vizibilitatea sectorului sociativ. 
 
Concluzionând, vă pot spune că direcţiile principale în 2015 sunt: domeniul guvernare bună şi responsabilă, programul de consolidare a sectorului asociativ şi programul de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. 
 
Trecând în revistă activităţile din anul ce a trecut, suntem recunoscători tuturor partenerilor cu care am conlucrat, precum şi donatorilor care au fost generoşi şi ne-au acordat încrederea lor. Contăm şi în continuare pe conlucrare în echipa noastră unită pentru desfăşurarea unor activităţi utile, necesare şi multaşteptate de cetăţeni, organizaţiile societăţii civile şi autorităţile publice din Republica Moldova.
 
 
 
Sursa: comunicate.md


facebook