Dec 29, 2014

Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova promovează și susține tinerii cu dizabilități în procesul de angajare în câmpul muncii”


 
”De ce este importantă încluziunea în câmpul muncii pentru persoanele cu dizabilități”? În primul rând, persoana devine independentă financiar, își formează abilități personale și profesionale, contribuie la îmbunătățirea economică a statului și nu este la întreținerea acestuia. O persoană cu dizabilitate angajată la un loc de muncă este fericită când este într-un mediu calm și corespunzător, când este apreciată pentru munca sa și profesionalism, când are colegi și prieteni, când auto-respectul este prezent în viață, când totul este așa ca și la toți cei din jurul său.
 
În acest context, în anul 2014 echipa Asociației a realizat un șir de activități care vin să promoveze dreptul la muncă și să susțină tinerii cu dizabilități în procesul de angajare. Cele 40 de cazuri documentate și 20 de cazuri de integrare de succes, la muncă și studii, vin să aducă realitatea în rândul tinerilor cu dizabilități care nu speră de multe ori la o sanșă de a a-și câștiga existența, dar și angajatorilor, care tind să se conformeze legislației în vigoare și caută soluții.
 
Una din problemele identificate în procesul de incluziune în câmpul muncii este faptul că angajatorii nu sunt susținuți de organele de decizie și alta că nu există nici o facilitate care ar ajuta intergrarea tinerilor la locul de muncă, ci doar li se atribuie sancțiuni aspre. Aceste afirmații au fost identificate în urma seminarelor organizate pe parcursul anului cu angajatori/manageri ai departamentelor resurse umane ale companiilor din țară.
 
”Mecanismul actual de determinare a dizabiltății și capacității de muncă este unul discriminatoriu și un obstacol major în incluziunea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități” – a fost una din concluziile Conferinței Naționale realizată în octombrie 2014, cu suportul financiar al Reprezentanței SOIR Moldova și care a avut ca scop:  prezentarea modelelor pozitive de angajare a tinerilor cu dizabilități și identificarea soluțiilor la problemele în procesul de incluziune în câmpul muncii.
 
 
Pentru mai multe detalii contactați:
Ludmila Iachim – coordonatoare de proiect, Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova
Tel: 067 300 450, 0 696 54 316, 0 22 41 71 55
 


facebook