Jan 6, 2015

Concurs de selectare a autorilor pentru producerea a opt pachete multimedia ”Moldova Plus”


 
Informații generale
Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Internews a lansat în luna decembrie un proiect nou, ”Consolidarea independenței în mediile de comunicare din Moldova”, care va introduce câteva inovații în practica jurnalistică moldoveană, va ajuta la modernizarea instituțiilor media locale, va încuraja dialogul între tineri pe teme de actualitate și va promova folosirea internetului ca mijloc de comunicare de către generațiile în vârstă.
 
Prin toate activitățile sale, proiectul va promova valorile jurnalismului etic și integru, predilecția pentru relatarea factologică, independența politicii editorială a instituțiilor de presă, libertatea exprimării, inclusiv online.
 
Un element al proiectului este producerea a opt pachete multimedia intitulate ”Moldova Plus”, pentru a fi ulterior difuzate de 12 instituții de presă locale, partenere ale proiectului, inclusiv din regiunea transnistreană și autonomia găgăuză.
 
Aceste pachete ce vor consta din materiale video, audio, fotografice și scrise, reprezentând diverse genuri de presă, vor îmbogăți conținutul instituțiilor media locale și vor contribui la o mai bună informare a publicului asupra subiectelor de interes public, printre care efectele integrării europene.
 
Autorii pachetelor ”Moldova Plus” vor fi selectați de un grup de experți, în urma unui concurs, la care pot depune dosarul jurnaliști în mod individual, instituții media din presa scrisă, radio, TV sau online, studiouri de producție, care ar putea colabora cu organizații ale societății civile sau think tank-uri, și vor delega o echipă pentru realizarea proiectului. Fiecare candidat are dreptul să depună dosarul pentru una, mai multe sau toate cele opt pachete.
 
Produse și servicii așteptate
Fiecare din cele opt pachete multimedia ”Moldova Plus” va acoperi o singură temă, iar proiectul va cuprinde opt teme diferite. Fiecare pachet va conține cel puțin cinci materiale. Acestea pot fi în format video, audio, foto și print, dar pachetul trebuie să includă cel puțin trei formate. Pachetele vor conține cu precădere materiale de interes public. Materialele trebuie să fie atractive, accesibile și să reprezinte diverse genuri ale presei, cum ar fi interviuri cu specialiști sau pesoane publice, reportaje, mini-documentare tematice, opinii ale experților, dezbateri televizate, sondaje etc.

Temele pachetelor ”Moldova Plus”, sugerate de organizatori și consiliul de coordonare al proiectului, pot include, dar nu se vor limita la:
- Moldova Plus Uniunea Europeana
- Moldova Plus activitatea misiunii UE de asistență la frontieră (EUBAM)
- Moldova Plus vecinii
- Moldova Plus emigrația
- Moldova Plus Acordul de asociere dintre RM și UE (beneficiile/restricțiile pentru producătorii mici/fermieri)
- Moldova Plus justiția
- Moldova Plus anti-corupție
- Moldova Plus eficiența energetică
- Moldova Plus standardele de calitate pe piață europeană
- Moldova Plus drepturile consumatorului
- Moldova Plus modernizarea agriculturii
- Moldova Plus conservarea patrimoniului cultural
- Moldova Plus modernizarea administrației publice locale
- Moldova plus afacerile mici și mijlocii în țările UE și Republica Moldova
- Moldova Plus dezvoltarea rurală, etc.
 
Pentru producerea pachetelor multimedia, autorii vor colabora și stabili parteneriate cu ONG-uri, experți și think tank-uri din domenii relevante temelor selectate.
 
Buget
Autorii selectați vor beneficia de granturi a câte 2000$ pentru fiecare pachet multimedia realizat, sumă care va acoperi cheltuielile de producție, salarizare și alte costuri relevante.
 
Calendarul de realizare a pachetelor multimedia
Perioada de pregătire a unui pachet multimedia va fi de 6 săptămâni, acestea urmând a fi realizate succesiv, într-o perioadă de 16 luni. Ordinea realizării materialelor și termenele-limită vor fi stabilite împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent, după anunțarea câștigătorilor.
Termenul-limită de realizare a primului pachet multimedia este 1 martie 2015.
 
Obligațiunile și responsabilitățile autorilor selectați
Autorii selectați vor elabora pachetele multimedia ”Moldova Plus”, respectând termenele-limită și conceptele de realizare stabilite împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent.

În scopul documentării și realizării pachetelor multimedia, autorii vor colabora cu ONG-uri, experți și think tank-uri din domenii relevante.

Centrul pentru Jurnalism Independent își asumă dreptul de difuzare a pachetelor multimedia ”Moldova Plus”. Toate produsele multimedia vor fi puse la dispoziție spre publicare/difuzare unui număr de 12 instituții de presă locale, partenere ale proiectului, care le pot adapta la interesele comunității/ților în care activează.

Fiecare pachet multimedia va fi lansat public în cadrul unor briefing-uri de o zi, la care vor participa partenerii din presa locală. Prezentarea publică a pachetelor multimedia face parte din obligațiile autorilor. Costurile de participare la briefing-uri a partenerilor din presa locală vor fi acoperite de CJI.
 
Condiții de  înscriere la concursul de realizare a pachetelor multimedia ”Moldova Plus”
 • experiență în presă de minim 3 ani
 • capacitate demonstrată de producere a materialelor jurnalistice multimedia, însoțite de probe publicate (infografice, video, imagini, reportaje foto, articole redactate pentru difuzare online, etc.)
 • flexibilitate și capacitate de a lucra sub presiunea termenelor-limită
 • colaborarea anterioară cu ONG-uri și reprezentanți ai societății civile constituie un avantaj
 • experiența anterioară în elaborarea de materiale pe tema/temele selectate constituie un avantaj
 
Conținutul dosarului
 • prezentarea generală a jurnalistului(știlor)/instituției participante, inclusiv un portofoliu cu cel puțin 3 materiale (vor fi analizate doar dosarele ce vor conține mostre de materiale multimedia. Dosarul poate include și alte tipuri de materiale, dacă ele ilustrează expertiza relevantă a participantului la concurs)
 • CV-urile autorului/echipei care va fi implicată în realizarea pachetelor multimedia
 • motivarea succintă a alegerii temei/temelor
 • propunerea conceptului general pentru pachetul/pachetele multimedia
 • bugetul realizării pachetelor multimedia, inclusiv costurile salariale
 • 2 scrisori de intenție din partea ONG-urilor, experților, think tank-urilor cu care se va colabora în cadrul realizării pachetelor multimedia
 
Criterii de selecție
Dosarele depuse vor fi evaluate în funcție de:
 • calitatea ofertei tehnice, inclusiv întrunirea tuturor elementelor obligatorii ale dosarului
 • calitatea ofertei financiare, care nu va depăși suma de 2000$ pentru fiecare pachet multimedia realizat
Câștigătorii vor fi desemnați de Consiliul coordonator al proiectului pe baza unui sistem de punctaj după cum urmează:
 
 1. calitatea ofertei tehnice reprezintă 90% din valoarea totală a dosarului
 2. calitatea ofertei financiare reprezintă 10% din valoarea totală a dosarului
 
 Criteriile de evaluare a ofertei tehnice:
 • gradul de profesionalism al participantului la concurs (maxim 25 de puncte)
 • calitatea portofoliului (maxim 25 de puncte)
 • calitatea conceptului general al pachetului multimedia (maxim 40 puncte)
 
 Criterii de evaluare a ofertei financiare:
 • coerența și claritatea descrierii capitolelor de cheltuieli (maxim 5 puncte)
 • buget rezonabil, precum și valorificarea maximă a resurselor disponibile în raport cu calitatea și numărul produselor oferite (maxim 5 puncte)
 
Termenul de prezentare al ofertei
Oferta va fi expediată în limbile română sau rusă la adresa electronică сoordonator@ijc.md, până la 18 ianuarie 2015, ora 18:00, sau prezentată fizic la sediul CJI, pe adresa:

Сentrul pentru Jurnalism Independent, str. Sciusev 53, MD 2012.
Persoană de contact: Adriana Solovei, coordonatoare de proiect, tel.: 022 213 652.
 
 
Sursa: media-azi.md


facebook