Jan 13, 2015

Concurs de selectare a 12 parteneri din mass-media locală


 
1. Informații generale
Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Internews a lansat la 19 decembrie 2014 proiectul ”Consolidarea independenței în mediile de comunicare din Moldova”, care va introduce unele inovații în practica jurnalistică autohtonă, va încuraja dialogul dintre tineri, utilizarea internetului de către generațiile în vârstă, precum şi  modernizarea conținutului instituțiilor media locale.
 
Prin toate activitățile sale, proiectul va promova valorile jurnalismului etic și integru, predilecția pentru relatarea factologică, independența politicii editoriale a instituțiilor de presă, libertatea de exprimare, inclusiv online.
 
Evenimentele din cadrul proiectului ”Consolidarea independenței în mediile de comunicare din Moldova” vor fi adresate comunității media moldovene în sens larg și, în particular, unui număr de 12 instituții de media locale, inclusiv din regiunea transnistreană și autonomia găgăuză, care vor fi selectate în calitate de parteneri ai proiectului de către un grup de experți.
 
Cele 12 instituții partenere din presa scrisă, audiovizual și media online vor fi implicate într-o serie de activități: traininguri pe teme de business si marketing media, susținute de experți internaționali în cadrul cărora  participanţii la proiect vor învăța cum să se promoveze eficient și să câștige mai multă popularitate în rândul consumatorilor de media; vizite de documentare ale experților la fiecare instituție media parteneră; sesiuni de mentorat în domeniul vânzărilor, potențialului de marketing și promovare a produselor media pe care le-au realizat.
 
De asemenea, fiecare dintre cei 12 parteneri locali selectați vor mai beneficia de 8 pachete multimedia intitulate ”Moldova Plus”*, pe care le vor folosi pentru a-și varia conținutul. Partenerii proiectului vor avea sarcina să adapteze pachetele multimedia la interesele comunității în care activează. Perioada de realizare/adaptare a unui pachet multimedia va fi maxim de 1 lună. Materialele vor fi publicate o dată la două luni, pe parcursul a 16 luni, începând cu martie 2015 și până în iulie 2016.
 
Instituțiile media locale selectate vor fi partenere pe întreaga durată a proiectului, asumându-și responsabilitatea de a promova și a se implica și în alte activități, precum: laboratorul de inovații multimedia, Media App Hackathon, campania Mătușica Online, tabăra de educație mediatică pentru adolescenți etc. Modalitatea de implicare în aceste activități va fi stabilită de comun acord cu Centrul pentru Jurnalism Independent.
 
2. Obligațiunile și responsabilitățile instituțiilor partenere
 
 • Participarea la toate activitățile proiectului (8 briefinguri de lansare a pachetelor multimedia “Moldova Plus”, program de instruire pe teme de business și marketing media, etc.).
 • Respectarea condițiilor și termenelor limită de realizare/adaptare a pachetelor multimedia “Moldova Plus”, publicarea și promovarea acestora pe propriile canale, inclusiv online. 
 • Raportarea periodică a activităților și cheltuielilor într-un format prestabilit.
 
3. Condițiile necesare pentru înscrierea în concurs
 
 • Reputația și atașamentul demonstrat față de normele deontologiei profesionale.
 • Prezența pe piața media de minim 5 ani.
 • Flexibilitate și capacitate de a lucra sub presiunea termenelor limită.
 
4. Conținutul dosarului
 
 • Prezentarea generală a instituției participante, inclusiv un portofoliu cu cel puțin 5 materiale (reprezentative tematicilor abordate de pachetele multimedia “Moldova Plus”).
 • CV-urile persoanelor-cheie implicate în proiect.
 • Conceptul general de adaptare și difuzare a pachetelor multimedia “Moldova Plus”.
 • Bugetul pentru adaptarea pachetelor multimedia “Moldova Plus”, inclusiv costurile salariale.
 
5. Criterii de selecție

 

Dosarele depuse vor fi evaluate în funcție de:
 

 • calitatea ofertei tehnice, inclusiv întrunirea tuturor elementelor obligatorii ale dosarului;
 • calitatea ofertei financiare, care nu va depăși suma de 4500$ pentru adaptarea și difuzarea pachetelor multimedia Moldova Plus, precum și pentru producerea materialelor proprii despre activitățile proiectului.
Câștigătorii vor fi desemnați de Consiliul de coordonare al proiectului pe baza unui sistem de punctaj după cum urmează:
 
 1. calitatea ofertei tehnice reprezintă 90% din valoarea totală a dosarului,
 2. calitatea ofertei financiare reprezintă 10% din valoarea totală a dosarului.
 
1.1 Criteriile de evaluare a ofertei tehnice:
 • gradul de profesionalism al participantului la concurs (maxim 25 de puncte);
 • calitatea portofoliului (maxim 25 de puncte);
 • calitatea conceptului general de adaptare și difuzare a pachetelor multimedia (maxim 40 puncte).
 
2.1 Criterii de evaluare a ofertei financiare:
 • coerența și claritatea descrierii capitolelor de cheltuieli (maxim 5 puncte); 
 • buget rezonabil, precum și valorificarea maximă a resurselor disponibile (maxim 5 puncte).
 
6. Buget
 
Cele 12 instituții media vor beneficia de granturi a câte 4500$ fiecare, ce vor fi acordate în tranșe, pe durata celor 16 luni de proiect. Grantul va acoperi, dar nu se va limita la cheltuielile de producție, difuzare și salarizare.
 
7. Termenul limită de prezentare a ofertei
Oferta va  fi expediată în limbile română sau rusă la adresa electronică сoordonator@ijc.md, până la 23 ianuarie 2015, ora 18:00, sau prezentată la sediul CJI, pe adresa:
 
Сentrul pentru Jurnalism Independent,
str. Șciusev 53, MD 2012.
Persoana de contact: Adriana Solovei, coordonatoare de proiect, tel.: 022 213 652.
 
 
* Temele pachetelor ”Moldova Plus”, sugerate de organizatori și Consiliul de coordonare al proiectului, pot include, dar nu se vor limita la: Moldova Plus Uniunea Europeana; Moldova Plus activitatea misiunii UE de asistență la frontieră (EUBAM); Moldova Plus vecinii; Moldova Plus emigrația; Moldova Plus Acordul de asociere dintre RM și UE (beneficiile/restricțiile pentru producătorii mici/fermieri); Moldova Plus justiția; Moldova Plus anti-corupție; Moldova Plus eficiența energetică; Moldova Plus standardele de calitate pe piață europeană; Moldova Plus drepturile consumatorului; Moldova Plus modernizarea agriculturii; Moldova Plus conservarea patrimoniului cultural; Moldova Plus modernizarea administrației publice locale; Moldova plus afacerile mici și mijlocii în țările UE și Republica Moldova; Moldova Plus dezvoltarea rurală etc.
 
Proiectul este implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în colaborare cu Internews, în perioada decembrie 2014 - iulie 2016, cu suportul financiar al Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă al Departamentului de Stat american.
 
 
Sursa text și foto: media-azi.md


facebook