Jan 13, 2015

CERERE DE OFERTĂ Servicii de printare


 
În perioada octombrie 2014 - decembrie 2015, Consiliul Național al Tineretului din Moldova implementează proiectul „Promovarea Uniunii Europene în școlile din Republica Moldova”, finanțat de către FHI 360.
 
În cadrul proiectului, CNTM solicită o ofertă pentru prestarea serviciilor de printare pentru utilizarea acestora în scopul desfășurării activităților de diseminare a materialelor în cadrul proiectului.
 
Este solicitată oferta comercială pentru următorele servicii:
  • servicii de printare a pliantelor în formatul A4, color, 300 000 de exemplare
  • servicii de printare a broșurilor în formatul A5, color, 1258 exemplare
 
Oferta trebuie să indice prețurile în MDL pentru o unitate, precum și următoarele date:
  • datele de contact ale companiei
  • persoana de contact
  • rechizitele bancare ale companiei
  • semnătura persoanei autorizate
  • ștampila umedă a companiei
 
Data-limită de depunere a ofertelor: 15 ianuarie 2015, ora 10:00. Doar compania selectată va fi contactată.
 
Vă rugăm să expediați oferta la adresa de e-mail cntm.contabilitate@gmail.com sau prin fax la numărul de telefon 022 235 175.
 
Asociația Obștească „CONSILIUL NAȚIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA” (CNTM) este o organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit, înregistrată la Ministerul Justiției la 18 februarie 1999 cu nr. 880.
 
Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să ne contactați:
Alexandr Petrov, Secretar General
A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova
tel:(373) 22 233088
fax:(373) 22 235175
e-mail: alexandru.petrov@cntm.md
 
Această activitate este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Centrului Național al Tineretului din Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.
 
 
Sursa: cntm.md


facebook