Jan 15, 2015

Concurs de selectare oferte pentru procurarea programului 1C: Contabilitate 8 pentru Moldova – Modulul ONG


 
Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) anunţă concurs de selectare a ofertelor pentru procurarea programului 1C: Contabilitate 8 pentru Moldova – Modulul ONG.
 
Acest program va fi utilizat pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii ale asociației. În configurație este obligatoriu să fie automatizate principalele elemente de evidență a proiectelor în valuta străină și lei, intrarea mijloacelor financiare pe tranșe, evidența cheltuielilor în dependență de proiectul selectat etc.
 
Evidența contabilă şi întocmirea dărilor de seamă contabile în program va fi în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) care se aplică de entități cu titlu obligatoriu de la 01.01.2015 și cu Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.
 
Preţul de procurare va include instalarea programului, demonstrarea posibilităților configurației, cât și ajustarea ulterioară a programului în caz de necorespundere cu noile SNC, Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale şi alte acte legislative în vigoare la momentul procurării, precum și prestarea serviciilor de consultanță în domeniul implementării programului.
 
Oferta comercială urmează să fie prezentată prin e-mail, cu indicarea următoarei informații:
  • denumirea, adresa poştală şi e-mail, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului
  • semnătura persoanei responsabile şi amprenta ștampilei
  • data ofertei
  • preţul în MDL, fără TVA (pentru livrarea acestui program va fi aplicată TVA la cota zero)
  • termenii de livrare
 
Prețul indicat în ofertă va fi final și nu va putea fi ajustat după termenul limită de prezentare a ofertelor timp de cel puțin 1 lună. Oferta urmează a fi trimisă până la data de 21 ianuarie 2015, ora 15:00 la adresa tdv_secretariat@yahoo.com.
 
Date de contact:  
Valentina Ianoglo 
Manager Financiar
Asociația Obștească “Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV)
Bd. Traian 12/2, MD-2072
Tel.:  022 567 551
GSM: 069 316 205


facebook